Vakantiehuizen Nationaal Park Dartmoor

Het Nationaal Park Dartmoor is gelegen in het midden van Devon in Engeland. Het Nationaal Park heeft een oppervlakte van ruim 368 vierkante kilometer. Het natuurgebied is het grootste open terrein van Zuid-Engeland. Het gebied wordt gekenmerkt door haar granieten heuveltoppen, daterend uit het Carboon. 
Lees meer over vakantiehuizen in Nationaal Park Dartmoor

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het Nationaal Park Dartmoor is gelegen in het midden van Devon in Engeland. Het Nationaal Park heeft een oppervlakte van ruim 368 vierkante kilometer. Het natuurgebied is het grootste open terrein van Zuid-Engeland. Het gebied wordt gekenmerkt door haar granieten heuveltoppen, daterend uit het Carboon.

In het Nationaal Park tref je verschillende soorten habitat aan. Kenmerkend voor het gebied is de relatieve grote hoeveelheid neerslag die er valt. Grote delen van het gebied zijn bedekt met turf, dit zorgt er voor dat de neerslag snel geabsorbeerd wordt, maar langzaam wordt weggevoerd. Op plaatsen waar water voor langere tijd aan de oppervlakte blijft zijn veengebieden ontstaan. Naast de veengebieden is er in het nationale park een centrale rol weggelegd voor de ‘moor’ ofterwijl ‘heide’. De verschillende habitattypen brengen een interessante flora en fauna met zich mee.

Vogels van de heide

Op en rondom de heide komen bijzondere vogelsoorten voor die in de rest van Engeland veel minder voorkomen. Op de heidegebieden broeden vier soorten steltlopers: de wulp, kievit, bonte strandloper en de watersnip. Naast deze steltlopers zijn er ook verschillende zangvogels, typerend voor dit heidegebied: de beflijster, tapuit, boomleeuwerik en de nachtzwaluw. Maar ook bijzondere vogels als het moerassneeuwhoen.

Provencaalse grasmus

Naast eerder genoemde soorten is er op de uitgestrekte heide en veen gebieden in het Nationaal Park Dartmoor ook een plek voor de Provencaalse grasmus. Dit vogeltje komt, zoals zijn naam al aangeeft, voor in het mediterrane gebied. Maar naast de kust in het Middellandse zee gebied heeft dit vogeltje zich ook gevestigd in delen van Zuid-Engeland. De Engelse benaming van de soort is Dartford warbler, genaamd naar een regio in Kent. Maar ook in het Dartmoor Nationaal Park voelt het vogeltje zich thuis.

Dartmoor ponies

Een ander opvallend hoogtepunt in het Nationaal Park is de Dartmoor pony. Dit kleine paardje komt alleen voor in het Nationaal Park. Het is de enige plek op de wereld waar deze bijzondere pony nog in het wild leeft.