Vakantiehuizen Nationaal Park De Alde Feanen

Samen beschermen we de lokale biodiversiteit

Meer informatie

De Alde Faenen is een uitgestrekt moerasgebied in het midden van Friesland. Dit Nationaal Park heeft een oppervlakte van ruim 4.000 hectare. Het landschap bestaat uit open water, rietvelden, wilgenbossen en vochtige hooilanden. De plassen in het natuurgebied zijn ontstaan door veen winning.

Ook internationaal gezien is Nationaal Park de Alde Faenen van groot belang. Het is een wetland dat van belang is voor ruim honderd verschillende broedvogelsoorten en vierhonderd verschillende soorten planten. Vooral de trilvenen en blauwgraslanden zijn rijk aan bijzondere flora en fauna; deze habitat typen vind je bijna nergens anders in Europa.

Otters in de Alde Faenen

De Alde Faenen waren het laatste gebied in heel Nederland waar de otter nog in het wild voorkwam. Helaas is ook hier de otter verdwenen, er zijn echter wel herintroductie projecten geweest om de otter terug in het gebied te krijgen. En met succes! In 2004 zijn er namelijk voor het eerst weer otters met succes in Nederland geherintroduceerd in de Wieden, Weerribben, Lendevallei en Rottige Meente.

Drie verweesde otters uit het natuurgebied de Rottige Meente werden uitgezet en met zenders gevolgd in de Alde Faenen. Daarnaast worden nog twee otters uit het buitenland bij dit project toegevoegd. Het kan haast niet anders dat de otter zich weer thuis gaat voelen in dit ideale natuurgebied.

Planten

Doordat er verschillende stadia van veen te vinden zijn in de Alde Faenen zijn er verschillende soorten planten te vinden. Een getraind oog kan er maar liefst meer dan vierhonderd verschillende soorten vinden. Aan de rand van het open water vind je moeraskartelblad, kleine valeriaan en veenpluis. In het water vind je onder andere de witte waterlelie en de gele plomp.

Een ander interessant stukje zijn de hooilanden, hier vind je vaak ook nog zeldzame planten die je op andere plekken in Nederland maar moeilijk kunt vinden. In de zomer en het voorjaar zijn de hooilanden omgetoverd tot gele velden die volstaan met dotterbloemen, afgewisseld met de Spaanse ruiter.

Vogels

Ook het vogelleven in de Alde Faenen is bijzonder interessant. Er is een grote aalscholverkolonie in het gebied aanwezig en je vindt er typische rietvogels als de woudaap, roerdomp en de grote en kleine karekiet. Op de open wateren vind je verschillende koppels geoorde fuut en nestelende zwarte sterns. In de winter wordt het gebied massaal bezocht door duizenden ganzen en eenden. Voornamelijk kolganzen, smienten en pijlstaarten doen het gebied aan.

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.