Vragen of boekingen? Bel 085 888 3337

Nationaal Park De Alde Feanen

De Alde Faenen is een uitgestrekt moerasgebied in het midden van Friesland. Dit Nationaal Park heeft een oppervlakte van ruim 4.000 hectare. Het landschap bestaat uit open water, rietvelden, wilgenbossen en vochtige hooilanden. De plassen in het natuurgebied zijn ontstaan door veen winning. 

meer informatie