Vakantiehuizen Nationaal Park Hainich

Het dertiende nationaal park van Duitsland maar de eerste in Thüringen provincie. Opgericht in 1997 is dit 75 km2 grote park onderdeel van het 160 km2 Hainich gebied. Dit is het grootste aaneengesloten loofbos van Duitsland, met beukenbos het meest voorkomend.

Lees meer over vakantiehuizen in Nationaal Park Hainich
Lees meer over:

Het dertiende nationaal park van Duitsland maar de eerste in Thüringen provincie. Opgericht in 1997 is dit 75 km2 grote park onderdeel van het 160 km2 Hainich gebied. Dit is het grootste aaneengesloten loofbos van Duitsland, met beukenbos het meest voorkomend.

Ook wel de jungle van Duitsland genoemd. Samen met andere natuurparken is afgesproken om de natuur de vrijheid te geven om zichzelf te ontwikkelen. Dit heeft er toe geleid dat 90 % van het oppervlakte van dit park onverstoord is. De overige 10 % wordt nog wel beïnvloed waarvan begrazing de meest voorkomende ingreep is. De Hainich is een kalkstenen bergkam met als hoogste punt de Oude berg van 494 meter.

Aan de grenzen van het park is mede door het militaire verleden een mozaïek van graslanden, vijvers, droge graslanden, en kleine en grote groepen bomen en struiken. Dit zorgt in combinatie met de onverstoorde kern voor een zeer divers gebied waar zeldzame lentebloemen, vleermuizen, wilde katten, schimmels en vele andere soorten zich thuis voelen.

Flora en Fauna

Natuurlijke middel Europese bossen met vooral beuken maar ook essen, esdoorns, lindes en de zeldzame elsbes. Bijzondere planten als de Turkse lelie, lenteklokje, gele anemoon, bosanemoon, leverbloempje en holwortel zijn te vinden in het gebied. Er zijn maar liefst 813 planten geteld in het park!

Alle zeven inheemse spechten soorten zijn in het park aanwezig! Maar ook de zwarte ooievaar, roodborsttapuit, boomvalk, havik en watersnip zijn aanwezig. Naast vogels zijn er ook 15 vleermuissoorten, en maar liefst 560 vlindersoorten die het luchtruim delen. Zo zijn er de moerasparelmoervlinder, turkooisblauwtje en de grote weerschijnvlinder.

Doordat de natuur haar gang mag gaan zijn er in de oude bossen veel dood hout en dit heeft op zijn beurt weer positieve gevolgen voor bijvoorbeeld de schimmeldiversiteit. Ook zijn er vele insecten die op het dode hout af komen, zo zijn er maar liefst 513 kevers die het dode hout nodig hebben. Dit is bijna een kwart van alle kever die in het park te vinden zijn.