Vakantiehuizen Nationaal Park Karkonosze

Het natuurgebied Karkonosze (Karkonoski) heeft sinds 1959 de status van Nationaal Park en is gelegen in het hogere gedeelte van het Reuzengebergte in het zuid-westen van Polen. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 5580 hectare. het gebied wordt getypeerd door rotspartijen, bergmeren en berghellingen die begroeid zijn met gemengde bossen. 

Lees meer over vakantiehuizen in Nationaal Park Karkonosze

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het natuurgebied Karkonosze (Karkonoski) heeft sinds 1959 de status van Nationaal Park en is gelegen in het hogere gedeelte van het Reuzengebergte in het zuid-westen van Polen. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 5580 hectare. het gebied wordt getypeerd door rotspartijen, bergmeren en berghellingen die begroeid zijn met gemengde bossen.

In het Nationale Park kan men twee enclaves vinden; de berg Chojnik en de wonderlijke watervallen bij Szklarki. Daarnaast kan men ook een bezoek brengen aan de ruïne van het Chojnikkasteel. Dit bergachtige gebied dat in het park te vinden is, behoort tot een van de meest waardevolle landschappen van Midden-Europa. Rondom het park kan men nog een bufferzone van 11.266 hectare vinden.

Invloeden uit de ijstijd.

In het park zijn vele invloeden uit de ijstijd terug te vinden. Zo kan men op de uitgestrekte heuvelgebieden (die hoger dan 1200 meter boven het zeeniveau liggen) vele plantensoorten vinden die afstammen uit de ijstijd. Karkonoski Nationaal Park is voor ongeveer 70% bedekt met bossen en men kan hier dan ook vele florasoorten tegenkomen. In de bossen kan men voornamelijk esdoorns, lindebomen, wilde lijsterbessen en zilversparren tegenkomen.

Soorten die nog uit de ijstijd stammen zijn onder andere Campanula bohemica en Saxifraga moschata. Daarnaast kan men in de beschermde gebieden in het Nationale Park ook valkruid, slanke sleutelbloem, bosorchis, en valkruid tegenkomen. In de hoger gelegen alpiene zone, kan men voornamelijk korstmossen vinden.

Fauna

De fauna in het park is ook vrij diverse. Zo kan men hier vele zoogdieren, amfibieën, reptielen en vogels tegenkomen. Voor bezoekers die dieren willen zien is dit een goede plek om naartoe te gaan. Zo kan men onder andere de volgende vogelsoorten tegenkomen: de korhoen, de slechtvalk, de europese zeearend, de dwerguil, de ruigpootuil, de alpenheggenmus en de morineplevier.

Ook zoogdieren zijn er volop te vinden, denk hierbij aan de vos, het wilde zwijn, de ree, het edelhert, de wasbeerhond, de wezel, de hermelijn, de das, de otter, de steenmarter, de boommarter, de moeflon en vele soorten muizen (o.a. de brandmuis, de rosse woelmuis en de grote bosmuis).