Vakantiehuizen Nationaal Park Narwiański

Het natuurgebied Narwiański heeft sinds 1996 de status van Nationaal Park. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 7350 hectare, daarnaast vind men een bufferzone van 15.408 hectare om het park heen. Bijzonder en kenmerkend voor het park is het systeem van rivieren dat door het park gaat. Door het hele park kan men een netwerk van kanalen vinden die door het gebied stromen en dan ook ongeveer 90% van het park bestaat uit moerasland of watergebieden.
 

Lees meer over vakantiehuizen in Nationaal Park Narwiański

0 Natuurhuisjes

Het natuurgebied Narwiański heeft sinds 1996 de status van Nationaal Park. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 7350 hectare, daarnaast vind men een bufferzone van 15.408 hectare om het park heen. Bijzonder en kenmerkend voor het park is het systeem van rivieren dat door het park gaat. Door het hele park kan men een netwerk van kanalen vinden die door het gebied stromen en dan ook ongeveer 90% van het park bestaat uit moerasland of watergebieden.

De Narew vallei, wat in het Nationale Park ligt is een belangrijk watergebied en dient als reservoir en belangrijk leefgebied voor watervogels. De Narew rivier die door het gebied stroomt is de langste rivier in noord-oost Polen, met een totale lengte van 484 kilometer. In het park wordt ongeveer 45 kilometer van deze rivier beschermd.

In deze rivier kan men dan ook vele waterdieren tegenkomen. Zo kan men hier in de kanalen, uiterwaarden, poelen en dode rivierarmen vele vissen, zoals de snoek, de voorn, de zeelt, de brasem de meerval, de roofblei en de kwabaal tegenkomen. Beschermde soorten in dit gebied zijn onder andere de rhodeus, het bermpje en de oekrainse Petromyzontiformes (ook wel prik, lamprei of negenoog genoemd).

Flora

Narwiański Nationaal Park een zeer diverse flora. Zo zijn er in het gebied meer dan 58 plantcommunities gevonden. Kenmerkend zijn de vele moerasplanten en dan met name riet en de hangende zegge. Tevens zijn er in het gebied veel waterplanten te vinden, zoals vele waterlelies. In de omliggende bossen vind men vooral aangeplante Els en Dennebomen. In de semi-droge graslanden kan men ook haagbeuk tegenkomen. In het park kan men ook beschermde flora soorten vinden, hieronder vallen de volgende soorten: succisella, jacobsladder, mansoor en de vleeskleurige orchis.

Vogels

Karakteristiek voor het gebied zijn de jaarlijkse overstromingen van de rivier in de lente en door het uitgebreide netwerk van kanalen en slechte toegankelijkheid voor de mens, zorgt dit park voor een uitstekende leefomgeving voor vele vogels. Tot nu toe zijn er ruim 200 vogels waargenomen in het park. Soorten die men hier kan tegenkomen zijn de waterrietzanger, de roerdomp, de bruine kiekendief, sterns, de kleine waterhoen, de kemphaan en de poelsnip.