Vakantiehuizen Nationaal Park Schiermonnikoog

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Het Waddeneiland Schiermonnikoog heeft al sinds 1989 de status van Nationaal Park. Het Nationaal Park telt een oppervlakte van bijna 1900 hectare. Het is één van de meeste waardevolste duin- en kweldergebieden van Nederland. Het natuurgebied wordt beheerd door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Op het eiland is een bezoekerscentrum aanwezig waar je informatie in kunt winnen. Op het eiland zijn meerdere goed verzorgde wandel- en fietspaden waar je heerlijk kunt genieten van de prachtige natuur op dit eiland.

Het Nationaal Park is niet alleen erg mooi en een ideale plek om even tot rust te komen voor de mens, het is ook van essentieel belang voor grote aantallen trekvogels. Duizenden steltlopers, zangvogels landen op het eiland van het trektocht uit het Noorden naar het Zuiden. Vooral in het najaar wemelt het er van de vogels.

Steltlopers

Gedurende de najaarstrek foerageren duizenden steltlopers in het waddengebied rondom het eiland. De steltlopers komen hier weer op krachten om hun trektocht richting het zuiden voort te zetten. Je vindt er veel verschillende soorten steltlopers waaronder de rosse grutto, de goudplevier, zilverplevier, bonte strandloper en zwarte ruiter. Deze steltlopers broeden op de noordelijke toendra en doen het eiland zowel in het voor- als najaar aan.

Zangvogels

Gedurende de maanden september en oktober kan er op het eiland Schiermonnikoog veel gezien worden door vogelaars. Het eiland is één van de eerste punten waar de kleine zangvogels kunnen landen wanneer zij de Noordzee oversteken. Gedurende deze maanden heb je kans op het zien van algemene trekvogels als de vuurgoudhaan, gekraagde roodstaart en de bonte vliegenvanger. Het is in deze periode van het jaar ook een buitengewoon geschikte plek om zeldzame vogelsoorten waar te nemen. Zo maak je er kans op het waarnemen van de sperwergrasmus, draaihals of de dwerggors.

Diverse habitattypen

Het Nationaal Park kent een enorme diversiteit aan flora en fauna. Dit kan verklaard worden doordat er op het eiland veel verschillende soorten habitattypen aanwezig zijn. Zo heb je er stranden, duinenrijen, kwelders, bossen, tuinen & parken en open zee. Ieder type habitat brengt zijn eigen soorten flora en fauna met zich mee. Wanneer je een natuurliefhebber bent dan zul je niet snel uitgekeken raken op dit prachtige eiland.

Inloggen