Vakantiehuizen Nationaal Park Veluwezoom

Samen beschermen we de lokale biodiversiteit

Meer informatie

Nationaal Park Veluwezoom is het oudste Nationaal Park van Nederland., het gebied ligt grofweg tussen de plaatsen Arnhem en Dieren. Met een oppervlakte van ruim 5000 hectare is het één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland. In de Veluwezoom zijn diverse landschapstypen te vinden. Zo zijn er naaldbossen, loofbossen, heidevelden, zandverstuivingen en landbouwgronden. Het gebied wordt beheer door Natuurmonumenten.

Opvallend aan de Veluwezoom is de relatief hoge ligging. Het hoogste punt van de Veluwezoom ligt op zo’n 110 meter boven het Algemeen Nederlandse Peil (ANP). De stuwwalen in het gebied zijn zo gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd. De Veluwezoom is opgedeeld in een aantal deelgebieden deze kunnen worden onder verdeeld in twee typen landschap. De eerste deelgebieden zijn voornamelijk bosgebieden: Imbos, Schaddevelden, Eerbeekse veld en ’t Asselt. De tweede reeks deelgebieden zijn hoofdzakelijk heideterreinen: de Rheder- en Worth-Rhederheide, het Herikhuizerveld en de Beekhuizense heide.

Bosgebieden: Imbos, Schaddevelden, Eerbeekse veld en ’t Asselt

De bossen in het Nationaal Park zijn aangeplant als productiebossen. Door zo min mogelijk in te grijpen in de bossen probeert Natuurmonumenten de bossen langzaam om te vormen tot meer natuurlijke bossen. Door dode bomen te laten liggen ontkiemen er allerlei nieuwe plantensoorten, waaronder een aantal varens op de bosbodem. Dat zorgt voor een nieuwe samenstelling van de flora en fauna in de bosgebieden. Vogelsoorten zal de zwarte specht, groene specht en de gekraagde roodstaart zijn inmiddels in de gebieden ingetrokken.

Heidegebieden: Rheder- en Worth-Rhederheide, het Herikhuizerveld en de Beekhuizense heide.

De heidegebieden van Nationaal Park de Veluwezoom zijn een bezoek meer dan waard. Door Schotse Hooglanders te laten grazen op de heidevlakten voorkomt Natuurmonumenten ‘vergrassing’ van de heide. Wanneer er geen vee zou grazen zou de hei binnen no time dichtgroeien met pijpestrootje en grove den. Op de heidegebieden groeien verschillende soorten planten, waaronder struik- en dopheide, brem, gaspeldoorn en jeneverbes. Op de heide vind je bijzondere vogelsoorten als de roodborsttapuit, boomleeuwerik en de nachtzwaluw.

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.