Vakantiehuizen Natuurpark Diemtigtal

Een 16 km lang dal ligt in het ruim 130 km2 grote park. In het kanton van Bern tussen de 650 en 2652 meter stomen rivieren en beekjes, liggen weilanden en groeien bossen. In 2011 is het officieel een natuurpark van nationaal belang geworden.

Lees meer over vakantiehuizen in Natuurpark Diemtigtal
Lees meer over:

Een 16 km lang dal ligt in het ruim 130 km****2 grote park. In het kanton van Bern tussen de 650 en 2652 meter stomen rivieren en beekjes, liggen weilanden en groeien bossen. In 2011 is het officieel een natuurpark van nationaal belang geworden.

Bosbouw en landbouw zijn in dit dal de belangrijkste inkomsten bron voor de ongeveer 2000 inwoners. Dit is al lange tijd zo en deze geschiedenis is terug te zien in het landschap. Zo is een van de grootste aaneengesloten weides van Zwitserland in deze vallei, maar liefst 67 hectare! Doordat de landbouw en veeteelt extensief zijn heeft er nooit zeer grote druk op het ecosysteem gestaan. Het heeft uiteindelijk tot een zeer divers gebied geleid en nu wordt gestreefd om het te behouden. De graslanden moeten opengehouden worden anders zal het uiteindelijk in bos veranderen. Gelukkig zijn meeste boeren nog steeds actief en zal het huidige landbouwsysteem voorlopig nog worden voortgezet.

Flora en Fauna

Grillige kalkstenen bergwanden die op sommige plekken steil omhoog lopen, groene weides met bloemen in alle kleuren, stukken bos en snelstromende riviertjes. Een divers landschap wat terug te vinden is in de diversiteit. Er is altijd wel wat te zien, of u nou op zoek bent naar die ene soort om hem van uw lijstje af te kunnen strepen of kijkt wat u kunt vinden of gewoon van het geheel wilt genieten.

Met veel geluk vindt u de zeldzame gevlekte orchis of de kleine kaardebol in de vallei. Groter is de kans dat u vele andere planten vindt zoals geel vingerhoedskruid, lansvaren, ruig weegbree, rolklaver en berenklauw. De bloemen trekken weer vlinders aan als vals bruin blauwtje, adonisblauwtje, klein geaderd witje of met veel geluk het zeldzame zwart blauwtje. Vogels zijn weer op zoek naar deze insecten om van te leven zoals de Alpenheggenmus, grote lijster, tapuit, gierzwaluw en zwarte roodstaart. Roofvogels die weer op kleiner wil jagen als sperwer, havik, buizerd, torenvalk en steenarend kunnen ook gezien worden.