Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Het natuurpark Nassau is een natuurreservaat in het Rijnlandse leisteengebergte en heeft een oppervlakte van 590 vierkante kilometer. Het natuurpark Nassau ligt tussen de steden Montabaur in het noorden, Diez in het oosten, Nastaetten in het zuiden en Lahnstein in het Westen. Dusver zijn er 10 beschermde gebieden geïdentificeerd in het natuurpark.

Om het herstel van bedreigde soorten te garanderen zijn er 750 kilometer regionale wandelpaden, fietspaden, leerpaden en joggingpaden aangelegd zodat recreatie beperkt wordt tot de aangelegde delen. De focus van het natuurbeheer in het gebied ligt op het herstellen van het traditionele natuur-cultuurlandschap. Door onder andere het planten van heggen en fruitbomen en het behouden van traditionele boomgaarden, zoals bijvoorbeeld in Daubach of Dausenau.

Flora en Fauna

Beukenbossen met vroege bloeiers zijn typerend voor het natuurpark Nassau. In de V-vormige valleien groeien ravijn bossen met onderbegroeiing van tongvaren en judaspenning. Wanneer de juiste concentratie van kalksteen in de grond aanwezig is groeien hier en daar zeldzame orchideeën.

Meer dan 100 soorten broedvogels en 100 soorten trekvogels zijn vastgesteld in het gebied. Tot de opmerkelijke broedvogels behoren: boomvalk, hazelhoen, waterspreeuw, ijsvogel en grijze gors. Ook is er een kolonie van blauwe reigers in het gebied aanwezig. Ook komen de dobbelsteenslang en groene hagedis er voor, deze twee reptielen zijn uitermate bedreigd in Duitsland.