Vakantiehuizen Natuurpark Thal

In het noorden van Zwitserland ligt dit 140 km2 grote park wat in 2009 is opgericht. Het landschap heeft veel weg van het glooiende weide landschap van de Jura omdat het er aangesloten licht. De bossen die er liggen zijn beuken, dennen of een combinatie ervan.

Lees meer over vakantiehuizen in Natuurpark Thal

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

In het noorden van Zwitserland ligt dit 140 km****2 grote park wat in 2009 is opgericht. Het landschap heeft veel weg van het glooiende weide landschap van de Jura omdat het er aangesloten licht. De bossen die er liggen zijn beuken, dennen of een combinatie ervan.

De variatie in het landschap, bossen, weilenden, bergen en valleien heeft voor een divers systeem gezorgd. Het landschap is grotendeels gevormd door de langdurige landbouw en bosbouw activiteiten wat de belangrijkste inkomstenbron is in de regio. Nu worden vrijwillige licentie overeenkomsten over landbouw, jacht en bosbouw maar ook gecoördineerde ruimtelijk planning. Dit wordt gedaan om te zorgen dat de huidige bewoners een levensvatbaar bestaan kunnen behouden en tegelijk voor het behoud van leefgebieden voor zeldzame en bedreigde soorten. Men is ook bezig met herstelprogramma’s waar de omschakeling net te laat was.

Flora en Fauna

Zeldzame soorten in het park zijn onder meer de boomleeuwerik, auerhoen en steenarend. Er zijn meerdere soorten roofvogels in het gebied te zien zoals de bosuil, ransuil, buizerd, sperwer en rode wouw. Kleinere vogelsoorten zoals de boompieper, boomklever, paapje, groenling, groene specht en geelgors zijn ook waargenomen in het park.

Niet alleen vogels maar ook in insecten is er een grote diversiteit aanwezig zoals de eikenboktor, zilvervlek, wrat bijter sprinkhaan, voorjaarserebia en koningspage. Vele van deze insecten zijn afhankelijk van de bloeiperiode van de weilanden om voldoende nectar te verkrijgen. Er zijn meerdere orchideeën waaronder de knotsorchis, enkele gentiaan soorten en andere soorten als vroegeling, kartuizer anjer en scheefbloem zijn ook te vinden in het park.

In het park zijn vele zoogdieren te vinden. Gemzen, herten, lynxen, wilde zwijnen en edelherten maar ook kleinere zoals vele soorten vleermuizen, hazen, hermelijn, vossen, dassen, boommarters en vele kleine knaagdieren. Sommige van deze soorten zijn makkelijker te zien dan andere, de schuwe lynx is bijvoorbeeld erg lastig om te vinden.