Vakantiehuizen Ooijpolder

De Ooijpolder is een uiterwaardgebied ten oosten van Nijmegen. In het gebied ligt het dorpje Ooij en de oude gemeenschap Tiengeboden.  De Ooijpolder is een prachtig natuurgebied, dat heel het jaar door interessant is. Er kan zowel gewandeld als gefietst worden, en er is ook ruimte voor recreatie. Het gebied bestaat uit plassen, moeras, rietlanden, moerasbossen en de Waal slingert zich een weg ten noorden van dit prachtige stukje natuur.

Lees meer over vakantiehuizen in Ooijpolder
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

De Ooijpolder is een uiterwaardgebied ten oosten van Nijmegen. In het gebied ligt het dorpje Ooij en de oude gemeenschap Tiengeboden. De Ooijpolder is een prachtig natuurgebied, dat heel het jaar door interessant is. Er kan zowel gewandeld als gefietst worden, en er is ook ruimte voor recreatie. Het gebied bestaat uit plassen, moeras, rietlanden, moerasbossen en de Waal slingert zich een weg ten noorden van dit prachtige stukje natuur.

In de Ooijpolder zijn er diverse kleinere gebieden te vinden. Van west naar oost zijn de Oude Waal, Groenlanden en Bisonbaai de drie belangrijkste natuurgebieden. In de Bisonbaai is er in de zomer wat ruimte voor recreatie, maar de Oude Waal en Groenlanden zijn geheel aan de natuur gegeven. Hier ontwikkelt zich nu een bijzonder biotoop: ooibossen. Deze moerasbossen herbergen een grote biodiversiteit. De Ooijpolder is een waar paradijs voor vogels en planten. Ook de bever voelt zich thuis in de Ooijpolder. Deze soort neemt in Nederland weer toe, en in de Oude Waal zijn er vraatsporen van de bever te zien. Ooibossen zijn nu vooral in de Groenlanden te vinden. De Oude Waal is een moerasachtig gebied waar ook open water en slik te vinden is. Buiten deze drie hoofdgebieden is er eigenlijk overal in de Ooijpolder veel ruimte voor de natuur en een bezoek is altijd de moeite waard.

Vogelrijkdom

In de winter overwinteren er duizenden ganzen en eenden in de Ooijpolder. Enorme aantallen kolganzen, en kleinere aantallen brandganzen en rietganzen zijn dan in de polder te vinden. In het voorjaar, tijdens de trektijd, trekken er veel steltlopers door. Onder andere groenpootruiters, bosruiters, kemphanen, temmincks strandlopers en kluten zijn dan mogelijk te zien op de slikken van de Oude Waal. In de zomer vliegen er lepelaars rond en broeden er diverse rietvogels. In het najaar komt er regelmatig een visarend in het gebied. Er zijn al talloze zeldzame vogels ontdekt in de Ooijpolder, enkele voorbeelden zijn de dwergaalscholver, citroenkwikstaart en noordse nachtegaal.

Flora

De Ooijpolder herbergt een bijzondere flora. In de zomer bloeien er vele soorten planten, waaronder ratelaars, diverse soorten ooievaarsbekken, beemdkroon en wilde marjolein. De rivierstrandjes kennen een geheel eigen bijzondere flora. Tegen het einde van de zomer groeien hier vele soorten planten die op andere plaatsen nauwelijks te vinden zijn. Verschillende soorten amaranten, druifkruid, welriekende ganzenvoet, smal vlieszaad, late stekelnoot en stekend loogkruid zijn soorten die dan op het zand te vinden zijn. In de overgang naar het rivierduin groeien dan engelse alant en zomerfijnstraal.