Vakantiehuizen Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een relatief jong natuurgebied, maar wordt beschouwd als één van de beste vogelgebieden van Nederland. Het gebied werd bij de drooglegging van Flevoland bestemd als industriegebied. Het bedrijventerrein kwam echter niet op gang, maar de natuur des te meer. Al snel bleek er zich een waardevolle natuur te ontwikkelen en werd het gebied beschermt natuurterrein. Tegenwoordig zijn er tal van uitkijkpunten en zijn er vele bijzondere vogelsoorten in grote aantallen te bewonderen.

Lees meer over vakantiehuizen in Oostvaardersplassen

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

De Oostvaardersplassen is een relatief jong natuurgebied, maar wordt beschouwd als één van de beste vogelgebieden van Nederland. Het gebied werd bij de drooglegging van Flevoland bestemd als industriegebied. Het bedrijventerrein kwam echter niet op gang, maar de natuur des te meer. Al snel bleek er zich een waardevolle natuur te ontwikkelen en werd het gebied beschermt natuurterrein. Tegenwoordig zijn er tal van uitkijkpunten en zijn er vele bijzondere vogelsoorten in grote aantallen te bewonderen.

De Oostvaardersplassen wordt beheert door Staatsbosbeheer. Er zijn tal van vogelkijkpunten aangelegd waarvan sommige met de auto, andere met de fiets en weer andere alleen lopend bereikt kunnen worden. Aan de oostkant van het gebied ligt een bezoekerscentrum. Vanaf hier kunnen ook diverse wandelingen worden gemaakt door natte bossen en graslanden. Een van de wandelingen loopt langs de vogelkijkhut De Zeearend. Dit is een erg luxe vogelkijkhut die uitkijkt over de natte graslanden van de Oostvaardersplassen. Aan de noordwestkant wordt het gebied begrenst door de IJsselmeerdijk. Aan de zuidwest kant is er het Jan van den Boschpad, waarvandaan het gebied ook goed is te overzien. Het centrum van het gebied is doorgaans afgesloten, maar Staatsbosbeheer verzorgt regelmatig excursies waarbij ook het afgesloten gedeelte van het gebied wordt bezocht.

Vliegende deur

Zoals de naam van de vogelkijkhut ‘De Zeearend’ al zegt is er inderdaad kans om de zeearend vanuit de hut te zien. De vliegende deur, zoals de zeearend ook wel wordt genoemd, heeft zich in 2006 in de Oostvaardersplassen gevestigd, wat ook het eerste broedgeval voor Nederland betekende. Tegenwoordig zijn er altijd een aantal zeearenden te vinden in de Oostvaardersplassen en is er een goede kans om ze te zien.

In de winter bezoeken duizenden brandganzen de Oostvaardersplassen. Ook veel eenden, zoals smienten, tafeleenden, wintertalingen en pijlstaarten, weten het gebied dan te vinden. In de zomer broedden er veel lepelaars en grote zilverreigers. Bijna de hele Nederlandse populatie van de grote zilverreiger broedt in het gebied. Ook rietvogels als roerdomp, blauwborst en rietzanger zijn dan in de Oostvaardersplassen te vinden.

Regelmatig bezoeken zeldzame en spectaculaire vogelsoorten het gebied. In de winter overwinteren er altijd enkele ruigpootbuizerds. In het late voorjaar is er kans om een steltkluut te vinden. Er zijn ook al heel wat zeer zeldzame soorten gezien, zoals enkele arend- en giersoorten en zeldzame steltlopers. Een bezoek aan de Oostvaardersplassen word voor de vogelliefhebber al snel beloond!

Naast vogels leeft er ook veel grootwild in het gebied. Er leven honderden konikpaarden, heckrunderen en edelherten op de graslanden van de Oostvaardersplassen. Het gebied heeft zich zo snel ontwikkeld dat de natte bossen en graslanden al interessant zijn voor planten en mossen. De eerste ratelaars en sleutelbloemen zijn al in het gebied gesignaleerd!