Vakantiehuizen Plan Tureluur

Plan Tureluur is niet een specifiek gebied maar is een overkoepelende naam voor een natuurontwikkeling project die 44 kleinere gebieden betreft, samen ongeveer 2.200 hectare. Dit plan is in 1991 opgezet omdat door de aanleg van de Oosterscheldekering grote gevolgen had voor de natuur.
Lees meer over vakantiehuizen in Plan Tureluur

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Plan Tureluur is niet een specifiek gebied maar is een overkoepelende naam voor een natuurontwikkeling project die 44 kleinere gebieden betreft, samen ongeveer 2.200 hectare. Dit plan is in 1991 opgezet omdat door de aanleg van de Oosterscheldekering grote gevolgen had voor de natuur.

Ook al is de kering gebouwd als een getijdoorlatende dam gebouwd is het verschil tussen hoog en laag water met een kwart afgenomen. Doordat dit verschil kleiner is geworden is de oppervlakte van slikken en zandplaten die met eb droogvallen kleiner geworden. Ook de schorren groeien niet meer aan en verdrogen omdat vloed niet meer hoog genoeg komt. Met Plan Tureluur wordt geprobeerd om buitendijks te compenseren voor de afgenomen schorren en er worden duinen ontwikkeld.

Binnendijks wordt vooral weer geprobeerd om de moerassen terug te krijgen door het afgraven en het verhogen van het waterpeil. Er wordt nauw samengewerkt met boeren om te zorgen dat niet ineens de landbouwgronden onbruikbaar worden. Er wordt naar gestreefd om zowel zoeten zout watermoerassen te krijgen. Voor sommige gebied moeten de werkzaamheden nog van start maar in anderen is het al voltooid en kan de natuur zich verder ontwikkelen.

De Tureluur

Het is uiteindelijk de bedoeling om dezelfde flora en fauna te krijgen als andere vergelijkbare gebied. Zo wordt het leefgebied van vele soorten vergroot, waarddor de druk van andere gebieden verlaagd kan worden.

De tureluur is gekozen als symbool omdat het een vogel is die typisch bij deze gebieden hoort. Het hele jaar door is hij er te vinden, in het voorjaar broeden de tureluurs uit het zuiden hier en in de winter komen de noordelijke tureluurs overwinteren. Ook maakt hij gebruik van de verschillend landschaptypes, in de schorren zit hij te broeden maar op de duinen rust maar ook binnendijks is hij veel aanwezig. Door zijn geluid is het ook een zeer herkenbare vogel. De tureluur staat mooi voor alle vogels die ofwel in het broedseizoen, winterseizoen of het hele jaar rond te vinden zijn.