Vakantiehuizen Sneekermeer

Het Sneekermeer is een groot meer in Friesland, gelegen ten oosten van Sneek. Het gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied. Het Sneekermeer zelf is geliefd bij watersporters, maar eenmaal bij de rand van het meer en de aanliggende slootjes is er volop ruimte voor natuur. Rietkragen en graslanden zorgen ervoor dat veel vogels het gebied weten te vinden. 

Lees meer over vakantiehuizen in Sneekermeer
Lees meer over:

Het Sneekermeer is een groot meer in Friesland, gelegen ten oosten van Sneek. Het gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied. Het Sneekermeer zelf is geliefd bij watersporters, maar eenmaal bij de rand van het meer en de aanliggende slootjes is er volop ruimte voor natuur. Rietkragen en graslanden zorgen ervoor dat veel vogels het gebied weten te vinden.

Het Sneekermeergebied heeft veel te bieden voor de recreant en de natuurliefhebber. Op het open meer kunnen allerlei watersporten beoefent worden, terwijl de natuur volop haar gang gaat aan de rand van het gebied. Staatsbosbeheer heeft diverse vogelkijkpunten, hutten, schermen en heuvels, geplaatst en er zijn diverse mogelijkheden om wandelingen te maken. Staatsbosbeheer organiseert regelmatig excursies in deze omgeving.

Uitkijkplateau Bloksloot

Een voorbeeld van een vogelkijkpunt is het uitkijkplateau Bloksloot. Hier kunnen vooral rietvogels worden gezien zoals rietzanger, groteSlechtvalk zilverreiger en watersnip. In de Wite en Swarte brekken, een natuurgebied in het westen van het Sneekermeergebied, staat een uitkijktoren. Vanaf deze toren wordt regelmatig de slechtvalk (foto) waargenomen. Deze roofvogel jaagt vooral op andere vogels, zoals kleine steltlopersoorten.

Kleine rietgans in grote aantallen

Het Sneekermeer is aangesteld als vogelrichtlijngebied vanwege de grote aantallen ganzen die er overwinteren. Eén van de ganzensoorten die er overwinterd is de kleine rietgans. De kleine rietgans is voor een geoefend oog makkelijk te onderscheiden van de andere ganzen; de snavel is zwart met een roze band in het midden. Friesland is een belangrijke overwinteringsplaats voor deze soort omdat een relatief groot deel van de wereldpopulatie hier overwinterd. Veel soorten eenden overwinteren ook in het Sneekermeergebied, zoals het nonnetje.

De vegetatie bestaat vooral uit water- en moerasplanten. In de sloten groeien meerdere soorten fonteinkruid. Aan de waterkanten groeit steeds meer het oranje springzaad. Deze, van oorsprong uitheemse, plant bereikt een hoogte van ongeveer één meter en heeft geeloranje bloemen. De naam springzaad is niet voor niets aan de plant gegeven. Als de zaden rijp zijn springen de zaden weg als er tegenaan wordt getikt.