Vakantiehuizen Tjeukemeer

Het Tjeukemeer is een groot open meer in het zuiden van Friesland. Het Tjeukemeer zelf heeft aan de westkant aan natuur niet veel te bieden, omdat hier een snelweg over het meer heen loopt. Aan de andere zijden van het meer is er aan de randen meer ruimte voor de natuur. Ten oosten van het meer liggen er in de polders prachtige natuurgebieden, waaronder Oosterschar en het Braandemeer. Deze natuurgebieden bestaan uit moerasgebied, boomwallen en natte graslanden.

Lees meer over vakantiehuizen in Tjeukemeer

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het Tjeukemeer is een groot open meer in het zuiden van Friesland. Het Tjeukemeer zelf heeft aan de westkant aan natuur niet veel te bieden, omdat hier een snelweg over het meer heen loopt. Aan de andere zijden van het meer is er aan de randen meer ruimte voor de natuur. Ten oosten van het meer liggen er in de polders prachtige natuurgebieden, waaronder Oosterschar en het Braandemeer. Deze natuurgebieden bestaan uit moerasgebied, boomwallen en natte graslanden.

Op het Tjeukemeer kunnen watersporten worden beoefend. Aan de randen van het meer zijn er rietkragen en hier en daar terreinen die bestemd zijn voor de natuur. Op het meer overwinteren grote aantallen eenden. Kuifeenden, tafeleenden en smienten overwinteren er bij honderden, nonnetjes bij tientallen.

Ten oosten van het Tjeukemeer liggen uitgestrekte en verlaten polders. Hier zijn diverse natuurgebieden te vinden zoals Braandemeer, Oosterschar en Rottige Meente. Hier kan u wandelen of fietsen, en er zijn enkele vogelkijkpunten geplaatst.

Visarend in Oosterschar

Oosterschar is een moerasgebied met boomwallen en open water. Midden in het gebied ligt een vogelkijkhut die over het gebied uitkijkt. Oosterschar heeft het hele jaar door veel aan vogels te bieden. In de winter overwinteren er kleine en wilde zwanen, en vaak is er dan ook een klapekster in het gebied te vinden. In de zomer broeden er rietvogels en is de zomertaling in Oosterschar te zien. In de trektijd trekken er steltlopers door, zoals bosruiters en bontbekplevieren. In augustus en september bezoekt ook een visarend regelmatig het gebied. Deze imposante roofvogel eet hoofdzakelijk vis, die hij met een duikvlucht uit het water grijpt. De flora in Oosterschar is ook bijzonder. Onder andere het zeldzame heidekartelblad en de fraaie stijve ogentroost komen in het gebied voor.

Ook in het Braandemeer en Rottige Meente is er fraaie natuur te vinden. In het Braandemeer broeden er diverse moerasvogels zoals zwarte stern, snor, bruine kiekendief en baardman. In de winter overwinteren er vele ganzen en ook de blauwe kiekendief is dan in het Braandemeer te vinden.