Vakantiehuizen Usedom

Het groene eiland, Usedom,  is één van de zonnigste eilanden in de Oostzee. Lange zandstranden, steile en ruige oevers en uitgebreide duinlandschappen behoren tot de kenmerken. Het natuurpark Usedom is gelegen in het uiterste noord-oosten van Duitsland in het gebied van de Oder delta. Het beslaat een oppervlakte van 630 vierkante kilometer, bestaande uit  landvlaktes op het eiland Usedom en het aangrenzende vaste land. De meerderheid van het eiland is sinds 1966 natuurgebied. Ertoe behoren 14 natuurreservaten met een totale oppervlakte van 4000 hectare.

Lees meer over vakantiehuizen in Usedom
Lees meer over:

Het groene eiland, Usedom, is één van de zonnigste eilanden in de Oostzee. Lange zandstranden, steile en ruige oevers en uitgebreide duinlandschappen behoren tot de kenmerken. Het natuurpark Usedom is gelegen in het uiterste noord-oosten van Duitsland in het gebied van de Oder delta. Het beslaat een oppervlakte van 630 vierkante kilometer, bestaande uit landvlaktes op het eiland Usedom en het aangrenzende vaste land. De meerderheid van het eiland is sinds 1966 natuurgebied. Ertoe behoren 14 natuurreservaten met een totale oppervlakte van 4000 hectare.

Bijna nergens kunnen zo veel verschillende habitattypen worden gevonden op een relatief klein oppervlak. Hier wisselen zee, strand en binnenkust, meren en moerassen, duinen en beukenbossen zich met elkaar af.

Vogels waarnemen

Usedom is één van de beste vogel -kijk-plekken in heel Oost-Duitsland. In het totaal zijn er meer dan 280 soorten hier waargenomen, waaronder elf roofvogelsoorten die regelmatig broeden in het natuurpark. Ook kun je hier regelmatig ooievaars, kraanvogels en blauwe reigers waarnemen. Tijdens het trekseizoen in het bijzonder, is het eiland vol met tienduizenden ganzen, eenden en steltlopers die de kustlijn en het glaciale dal van de Oder volgen.

Naast het waarnemen van bijzondere vogelsoorten kun je er ook otters waarnemen. Ook zijn er zeldzame amfibieën zoals de ringslang en het roodbuikvuurpad in het natuurgebied te zien.

Flora

Grote delen van het natuurpark zijn zeer waardevol vanwege hun bijzondere vegetatie. Het gebied heeft een groot deel aan semi-natuurlijke habitats zoals duinen, moerassen, graslanden, bos- en watergebieden. Opmerkelijk zijn de zich niet alleen op het natuurbeschermingsgebied beperkende zeldzame tot sterk bedreigde diersoorten. 11 800 hectare natuurgebieden (11,7% van het eiland) is bedekt met bos.