Vakantiehuizen Wolderwijd

Het Wolderwijd is een van de zogenaamde randmeren, een groot meer op de grens van Flevoland en Gelderland. Het meer ligt ten noordwesten van Harderwijk. Op het meer zijn vaak flamingo’s en krooneenden te zien. Rondom het meer liggen diverse andere natuurgebieden, zoals Harderbroek, Horsterwold en aan de oostkant begint de uitgestrekte Veluwe.
Lees meer over vakantiehuizen in Wolderwijd
Lees meer over:

Het Wolderwijd is een van de zogenaamde randmeren, een groot meer op de grens van Flevoland en Gelderland. Het meer ligt ten noordwesten van Harderwijk. Op het meer zijn vaak flamingo’s en krooneenden te zien. Rondom het meer liggen diverse andere natuurgebieden, zoals Harderbroek, Horsterwold en aan de oostkant begint de uitgestrekte Veluwe.

Het Wolderwijd vormt samen met het Nuldernauw een uitgestrekt meer tussen Harderwijk en Nijkerk. Fietsers kunnen aan zowel de Gelderse als de Flevolandse kant de dijk volgen en langs de meren fietsen. Aan de randen van het meer staan vaak rietkragen en zijn er slikranden te vinden. In de rietkragen broeden vele soorten rietvogels, zoals bruine kiekendief, rietzangers en karekieten. Verder op het meer zijn vaak veel eenden en steltlopers te zien.

Een groot deel van de Nederlandse populatie krooneenden leeft in de randmeren en er is een goede kans om deze te zien. Nonnetjes en zaagbekken zijn in de winter ook regelmatig te bewonderen. Steltlopers, zoals grutto’s en ruiters zoeken de slikranden van de meren op. De dijk ten noorden van Nijkerk is bekend vanwege zijn korstmosbegroeiing. De dijk bestaat voornamelijk uit graniet en ligt hier al honderden jaren op zijn plek, zonder dat er veel verstoring is opgetreden.

Horsterwold

Voor de wandelliefhebber is vooral het Horsterwold interessant. Dit relatief grote bosgebied ligt ten westen van het Wolderwijd en Nuldernauw. Het bos is vrij jong, maar het is al erg ver ontwikkeld en vele soorten hebben zich er weten te vestigen. Het bos bestaat uit vochtige en drogere delen en door deze afwisseling is het bos erg interessant. In de winter groeien er bijvoorbeeld rode kelkzwammen op dode wilgentakken. Deze roodgekleurde bekervormige paddenstoel is in Nederland vrij zeldzaam doordat het aan bossen met een hoge luchtvochtigheid gebonden is.

Reeën, maar ook vossen en bevers hebben zich weten te vestigen in het Horsterwold. In het late voorjaar komen ook diverse fraaie vogelsoorten broeden in het gebied, waaronder de zomertortel, koekoek en wielewaal. De felgeel gekleurde wielewaal is een echte liefhebber van de hoog opgeschoten populierenbossen die in het Horsterwold te vinden zijn.