Vakantiehuizen Yerseke moer

De Yerkse moer is een oudland gebied onder beheer van het Zeeuwse Landschap. Het gebied is beschermd en valt sinds 2000 met 484 hectare volledig onder de vogelrichtlijnen. Dat het een oudland is komt doordat het twee duizend jaar geleden ook al bewoond is geweest, toen was het een moerasgebied waar veen vormde.
Lees meer over vakantiehuizen in Yerseke moer

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

De Yerkse moer is een oudland gebied onder beheer van het Zeeuwse Landschap. Het gebied is beschermd en valt sinds 2000 met 484 hectare volledig onder de vogelrichtlijnen. Dat het een oudland is komt doordat het twee duizend jaar geleden ook al bewoond is geweest, toen was het een moerasgebied waar veen vormde.

In 1200 hebben monniken er een dam omheen geplaatst en is er begonnen met het afgraven van het veen. Het veen was extra kostbaar doordat er zout in opgeslagen zat, de winning van zout uit veen heet moering, vandaar de naam Yerseke moer. In het landschap is nog steeds te zien dat er veen gestoken werd. De delen die afgegraven zijn kwamen juist hoger te liggen dan de stukken die nog veen bevatten. Dit komt omdat het veen nog inklinkt. Er is een wandelroute die door het gebeid loopt, deze begint bij het informatiebord aan de Reeweg.

Flora en fauna

Een koude wind die over de vlaktes waait, slecht, koud weer waarbij meeste mensen liever binnenblijven is echter voor duizenden ganzen de moeite waard. Zij overwinteren in dit gebied en foerageren er om in het voorjaar weer naar het noorden te trekken. Zo kunnen er de kolgans, brandgans, rotgans, roodhalsgans, sneeuwgans of kleine rietgans gezien worden. In het voorjaar broeden er vele weidevogels zoals de kleine plevier, grutto, kluut en tureluur. De vogels worden samen met de haas en konijn bejaagd door de vossen.

Doordat het gebied een lange geschiedenis heeft met verschillende landgebruiken en types heeft het een grote variatie in bodemfactoren, zoet, zout, zand, klei, veen nat, droog en lokaal zoute kwel. Deze diversiteit aan bodemfactoren heeft geleid tot het ontstaan van wel 10 vegetatietypes zoals zoete en zilte graslanden en diverse pioniergemeenschappen. Er zijn zeer zeldzame planten in het gebied te vinden zoals de naakte lathyrus en fijn goudscherm, andere zeldzame soorten zijn snavelruppia, goudknopje en blauw kweldergras.