Omgeving Winterswijk, Achterhoek

Samen voor de patrijs

We geven de zeldzame patrijs een prachtig leefgebied, in een gevarieerd akkerlandschap met houtwallen, hagen en bloemrijke akkerranden.

Bedrag 20.000 / €20.000

Samen zorgen we voor meer biodiversiteit in het akkerlandschap

Op het terrein van voormalig asielzoekerscentrum Groot Deunk in Barlo, nabij Aalten in de Achterhoek, hebben we samen met Vogelbescherming Nederland iets moois gerealiseerd. Het gebied is door de gemeente Aalten in erfpacht gegeven aan de Stichting Groot Deunk, die zorg draagt voor het beheer. De gebouwen zijn gesloopt en er werd een plan gemaakt voor de inrichting van het gebied. Inmiddels is dit plan goeddeels gerealiseerd.

Groot Deunk ligt in een landschappelijk en geologisch fraai gebied, met goed zichtbare hoogteverschillen. Het terrein is ca. 4 hectare groot. Er zijn verschillende maatregelen uitgevoerd ten behoeve van de patrijs, die in de omgeving aanwezig is. Deze vogelsoort is in de laatste decennia sterk achteruit gegaan in Nederland, maar met de juiste maatregelen geven we hem weer een kans!

• Op ongeveer de helft van het terrein zijn drie akkers aangelegd waar jaarlijks verschillende soorten graan en boekweit zullen worden ingezaaid. De akkers worden niet geoogst, waardoor er volop zaden in beschikbaar zijn. Vooral in de winter hebben de vogels dit voedsel nodig om te overleven.

• De akkers worden omzoomd door bloemrijke randen. Bovendien is op de andere, lager gelegen helft van het terrein kruidenrijk grasland aangelegd, dat ook weer door bloemrijke randen wordt omzoomd. Al die bloemen en kruiden trekken insecten aan, die een belangrijke bron van voedsel vormen voor patrijzenkuikens. Jonge patrijzen leven namelijk uitsluitend van insecten. Akkers en bloemenranden zijn dus optimaal leefgebied voor de patrijs. De hoop is dat patrijzen in de akkers of randen zullen gaan nestelen .

• Op een in het gebied aanwezige steilrand is braamstruweel geplant en langs de randen van het terrein zijn hier en daar bomen en struiken geplant. Ook hierin kunnen de vogels hun nesten maken, en bij dreigend gevaar vinden de patrijzen en hun kuikens er dekking..

• Ook water is belangrijk voor een goed leefgebied. Daarom is een bronbosje in oorspronkelijke staat teruggebracht. Het wordt gevoed met kwelwater.

Door al deze inrichtingsmaatregelen is het voormalige asielzoekerscentrum nu een waar eldorado voor tal van vlinders, bijen en andere insecten. Vogels vinden er volop voedsel, dekking en nestgelegenheid. Ongetwijfeld zal ook de patrijs dit op waarde weten te schatten!

Volg het project

Samen met Vogelbescherming Nederland hebben we in Groot Deunk hard gewerkt aan verschillende maatregelen voor de patrijs. 24 juni 2022 is het project officieel geopend met alle betrokken vrijwilligers en omwonenden.

Op de afbeeldingen zie je foto's van het proces en het eindresultaat!

Ontdek meer projecten

Dit zijn andere lokale natuurprojecten die we ondersteund hebben. Neem een kijkje!

Of ga terug naar de overzichtspagina van de natuurprojecten.

Partner

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.