Vakantiehuizen Ackerdijkse plassen

Bijna ingeklemd tussen Delft en Rotterdam liggen de Ackerdijkse plassen. In het gebied is er weinig te merken van de vele stedelijke bebouwing in de omgeving. De Ackerdijkse plassen zijn namelijk erg rijk aan vogels, wat te danken is aan een afwisseling van water, moeras, bomen en grasland. In deze omgeving kan u zowel wandelen als fietsen.

Lees meer over vakantiehuizen in Ackerdijkse plassen

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Bijna ingeklemd tussen Delft en Rotterdam liggen de Ackerdijkse plassen. In het gebied is er weinig te merken van de vele stedelijke bebouwing in de omgeving. De Ackerdijkse plassen zijn namelijk erg rijk aan vogels, wat te danken is aan een afwisseling van water, moeras, bomen en grasland. In deze omgeving kan u zowel wandelen als fietsen.

Het centrum van de Ackerdijkse plassen, die beheerd worden door Natuurmonumenten, is niet vrij toegankelijk. Wel organiseert Natuurmonumenten regelmatig activiteiten waarbij ook het afgesloten gedeelte wordt bezocht. Rondom het gebied loopt er een wandelroute waarbij het gebied goed is te overzien en u kan genieten van de natuur. Hier en daar kan u het gebied insteken en er is ook een vogelkijkhut en uitkijktoren.

Aalscholverkolonie

Niet voor niets is een gedeelte van het gebied normaal gesproken afgesloten. Het gebied is een belangrijk vogelgebied en sommige soorten zijn gebaat bij een rustig terrein zonder gevaren. Diverse bijzondere reigersoorten komen in het gebied voor zoals de roerdomp, de kwak en de purperreiger. In de winter is ook de grote zilverreiger in de Ackerdijkse plassen te vinden. Recent is het kleinst waterhoen in het gebied vastgesteld, een zeer zeldzaam kleine moerasvogel die alleen in moerasgebieden van hoge kwaliteit voorkomt. Ook de bruine kiekendief, waterral en rietzanger zijn in het gebied te vinden. Regelmatig worden er zeldzaamheden gezien, zoals de bijzondere steltkluut.

Vlinders en libellen

Het gebied is rijk aan vlinders en libellen. In de zomer zijn er veel vlindersoorten te vinden, zoals het zwartsprietdikkopje, landkaartje en bont zandoogje. Het landkaartje is een bijzondere vlindersoort, doordat de soort in twee verschillende vormen kan voorkomen. In het voorjaar (de eerste generatie) is de soort van boven oranje met zwarte vlekken, in de zomer (de tweede generatie) is de soort zwart met een witte streep. De onderkant van de soort heeft echter altijd een kenmerkend landkaartpatroon.

In de Ackerdijske plassen groeit een echte moerasflora. Ook op de graslanden zijn veel plantensoorten te vinden. In het voorjaar is er kans om het bijzondere lenteklokje of zomerklokje te vinden.