Vakantiehuizen Bois Joly

Bois Joly is een erkend natuurreservaat net ten oosten van de stad Ronse. Het natuurgebied bestaat vooral uit bosgebied. Het bos is bijzonder, doordat het een nat bronbos is. Dit zeldzame biotoop zorgt ervoor dat er op het gebied van de flora en fauna vele bijzonderheden in Bois Joly voorkomen. In het gebied kunnen er prima wandelingen worden gemaakt. 
Lees meer over vakantiehuizen in Bois Joly

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Bois Joly is een erkend natuurreservaat net ten oosten van de stad Ronse. Het natuurgebied bestaat vooral uit bosgebied. Het bos is bijzonder, doordat het een nat bronbos is. Dit zeldzame biotoop zorgt ervoor dat er op het gebied van de flora en fauna vele bijzonderheden in Bois Joly voorkomen. In het gebied kunnen er prima wandelingen worden gemaakt.

Bois Joly is sinds 1993 een erkend natuurgebied en is aangewezen als natura-2000 gebied. Het gebied wordt beheerd door Natuurpunt. Het gebied is oorspronkelijk in de 19e eeuw ontstaan, toen Eduoard Joly een park aanlegde, destijds vooral bedoeld voor recreatie.

Tegenwoordig is het gebied puur natuur, en is het een van de rijkste bronbossen in deze omgeving. In het bos zijn vooral boomsoorten te vinden als beuk en tamme kastanje. Bovendien is het er erg nat, er zijn diverse poeltjes en bronbeekjes.

Flora en fauna

Talrijke bijzondere soorten zijn er in Bois Joly te vinden. De bronbeken herbergen een heel eigen en typische flora en fauna. De gewone bronlibel is een typische libelsoort voor dit biotoop. Deze libelsoort heeft een fraai zwart-gele kleur en valt bovendien nog eens op door zijn grootte. Een ander hoogtepunt betreffende de fauna van dit gebied is de vuursalamander. Deze soort heeft eveneens een fraai zwart-geel patroon. Een ontmoeting met één van deze twee soorten maakt een dag altijd geslaagd!

De flora is eveneens aangepast aan het bijzondere biotoop. In het vroege voorjaar bloeien er de bosanemoon en witte klaverzuring. Ook het paarbladig goudveil is dan langs de beken te vinden. Het paarbladig goudveil is een typische plant van bronbeken. Het is echter een onopvallend plantje, met kleine groene bloemetjes. Een andere bijzonder plant in Bois Joly is de paarse schubwortel. Deze plant parasiteert op andere planten en heeft daardoor geen bladeren nodig. In de zomer zijn dan ook alleen fraaie paarse bloemen zichtbaar, die soms hele hopen kunnen vormen.

In het bos komen vogelsoorten zoals groene specht en grote bonte specht veel voor. Ook soorten als geelgors, grote gele kwikstaart en appelvink zijn regelmatig te zien in Bois Joly.