Vakantiehuizen Camargue


Het meest kenmerkend voor het park zijn de uitgestrekte moerassen die vele vogelsoorten aantrekken. Deze drassige gronden en meren zijn zowel een magneet voor trekvogels als voor overwinteraars. Hier kunt u zilverreigers, de blauwe reiger, koereigers, wilde eenden, kwikstaartjes aantreffen en natuurlijk het embleem van de Camargue: de flamingo. Het gebied is de enige plek in Frankrijk en een van de weinige plaatsen rond de Middellandse Zee waar ze te vinden zijn. De lagunes zijn rijk aan plankton en daarom leven hier tot wel 20.000 paren flamingo’s!

Op de zoutige vlaktes van de lagunes groeit het zeekraal welig, welke een belangrijke voedselbron is voor de paarden en runderen in het park. deze getijdenvlaktes zijn tevens de foerageerplekken voor duizenden oeverlopers, steltlopers en grutto’s.  Op de graslanden kunt u genieten van de zweefvliegkunsten van de mooie blauwe kiekendief die hier op konijnen en hazen jagen. Hierbij spelen de kleine bosschages langs de Rhône en voormalige duinen een belangrijke rol voor schuilplaatsen voor deze knaagdieren. Hier kunt u tevens de vos op woelmuizen zien jagen en grote dammen aantreffen die door bevers zijn gebouwd. In deze bossen nestelen de reigers ook en dienen de bossen als toevluchtsoord voor tal van zangvogels en kleurrijke verschijningen zoals de scharrelaar en de ijsvogel. 

Lees meer over vakantiehuizen in Camargue

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Vind hier een geschikt vakantiehuis nabij het Bargerveen. Keuze uit prachtig gelegen vakantiehuizen in en nabij het Bargerveen. Het Bargerveen is een natuurgebied van 2028 hectare dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het is een restant van een uitgestrekt hoogveengebied. Vroeger was hier één van de grootste moerassen van West-Europa te vinden, helaas is dit door ontginning en turfwinning vrijwel helemaal verloren gegaan. Een uithangbord van het Bargerveen is de grauwe klauwier, waar er nog tientallen paren van broeden. Daarnaast komen er andere zeldzame soorten voor als: porseleinhoen, adder en gladde slangen. Voor een excursie in het Bargerveen kunt u terecht bij Staatsbosbeheer, voor een vakantiehuisje bij het Bargerveen bent u bij ons aan het juiste adres.