Vakantiehuizen Camargue

Het regionaal natuurpark de Camargue is een uitgestrekt moerasgebied in de Zuid-Franse Rhônedelta. Het park wordt ook wel eens omschreven als een eiland omdat het van het vasteland is afgescheiden door twee aftakkingen van de Rhône. Het gebied heeft een bijzonder karakter vanwege het Mediterrane klimaat en de invloeden van de zee, die met zijn getijden en zoute water een grote verscheidenheid aan landschappen creëert.  

Hoewel de Camargue een gebied is waar de natuur hoogtij viert, wordt het gebied tevens gebruikt voor de winning van zout, wijnbouw en de rijstteelt. Voor deze laatste vorm van landbouw is een gedeelte van het moerasgebied ingericht met kanalen om het water te reguleren en de getijden te bedwingen.
  De Camargue is een zeer waterrijk gebied met meren en lagunes, moeras- en graslanden en duin- en bosgebieden. Daarmee heeft het park een bijzondere natuurwaarde mede door de fragiele stabiliteit van het park met betrekking tot het evenwicht tussen zoet en zout water. Deze wordt mede in stand gehouden door de zoetwaterlenzen in duinen die op hun plaats worden gehouden door kastanjehouten palissaden. Iconisch voor het park zijn de roze flamingo’s en de zwarte stieren en witte paarden van de Camargue die hier in het wild leven. Al deze omstandigheden en prachtige soorten maken het een van de meest unieke en spectaculaire natuurgebieden van Europa. 
Flora en fauna

Lees meer over vakantiehuizen in Camargue

2 Natuurhuisjes

Vind hier een geschikt vakantiehuis nabij het Bargerveen. Keuze uit prachtig gelegen vakantiehuizen in en nabij het Bargerveen. Het Bargerveen is een natuurgebied van 2028 hectare dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het is een restant van een uitgestrekt hoogveengebied. Vroeger was hier één van de grootste moerassen van West-Europa te vinden, helaas is dit door ontginning en turfwinning vrijwel helemaal verloren gegaan. Een uithangbord van het Bargerveen is de grauwe klauwier, waar er nog tientallen paren van broeden. Daarnaast komen er andere zeldzame soorten voor als: porseleinhoen, adder en gladde slangen. Voor een excursie in het Bargerveen kunt u terecht bij Staatsbosbeheer, voor een vakantiehuisje bij het Bargerveen bent u bij ons aan het juiste adres.