Vakantiehuizen De Westhoek

Samen beschermen we de lokale biodiversiteit

Meer informatie

De Westhoek is een duingebied ten zuidwesten van het dorp De Panne, tegen de Franse grens aan. Het gebied maakt deel uit van het grootste aaneengesloten duingebied van Vlaanderen en daarnaast is de Westhoek het oudste staatsnatuurreservaat van Vlaanderen. Wandelpaden leiden de bezoeker door de verschillende ontwikkelingsstadia van dit bijzondere duingebied.

Al in 1935 werd de Westhoek aangewezen als beschermd natuurgebied. Tegenwoordig is het gebied nog steeds beschermd en wordt het beheerd door Natuur en Bos. In dit duingebied zijn veel van de typische ontwikkelingsstadia van duinlandschap terug te vinden. Aan de zeekant begint het natuurgebied met een strandstrook. Daarachter bevinden zich de voorduinen, pannengordels en de binnenduinen.

Langs de OImendreef in De Panne is bezoekerscentrum De Nachtegaal gevestigd. In het bezoekerscentrum is er informatie over het gebied te verkrijgen, en het vormt tevens een prima startpunt voor wandelingen. In het gebied liggen diverse wandelpaden, en er zijn verschillende rondtochten mogelijk.

Parnassia en nachtegaal

In dit duingebied groeien ontelbaar veel verschillende soorten planten. Soorten als helm, duindoorn en liguster bepalen in grote delen van het gebied de vegetatiestructuur. De nattere duinvalleien zijn bijzonder rijk aan planten. Prachtige en bijzondere soorten die in dit biotoop groeien zijn teer guichelheil, parnassia en strandduizendguldenkruid. Daarnaast groeien er ook orchideeën in de Westhoek, waaronder de moeraswespenorchis.

Het bezoekerscentrum van De Westhoek heet niet voor niets De Nachtegaal. Deze vogelsoort komt in grote aantallen in het gebied voor en is in mei en juni ook regelmatig overdag te horen. In de winter komt de blauwe kiekendief in het gebied voor. Tijdens de trekperiode is er kans om soorten als beflijster en bruine kiekendief tegen te komen.

In de duinpoeltjes leeft de kleine watersalamander. In de zomer vliegt de kleine parelmoervlinder volop in het gebied rond. Ook de heivlinder en de sleedoornpage komen in de Westhoek voor.

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.