Vakantiehuizen Falsterbo vogeltrek

Het natuurgebied Falsterbo is een schiereiland dat in het uiterste zuiden van Zweden ligt. Zuid-Zweden staat bekend als een belangrijk gebied waar trekvogels doorheen trekken in de lente en de herfst. De migratie van vogels die door Falsterbo trekken staat bekend als een van de beste plaatsen in Europa om trekvogels waar te nemen. 

Lees meer over vakantiehuizen in Falsterbo vogeltrek

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het natuurgebied Falsterbo is een schiereiland dat in het uiterste zuiden van Zweden ligt. Zuid-Zweden staat bekend als een belangrijk gebied waar trekvogels doorheen trekken in de lente en de herfst. De migratie van vogels die door Falsterbo trekken staat bekend als een van de beste plaatsen in Europa om trekvogels waar te nemen.

Ängsnäset bij het schiereiland Falsterbo is een van de laatste plekken in Zweden waar men de zeldzame strandplevier kan vinden. In het najaar kan men over heel zuid- Zweden vele trekvogels waarnemen en Falsterbo, wat het meest zuid-westelijk in Zweden ligt is dan ook een trekpleister voor vogelaars. In de vroege ochtend kan men hier op het verste punt van dit schiereiland staan en genieten van de passerende zangvogels die zich naar het zuiden verplaatsen. Ook kan men hier de vele zeevogels en steltlopers waarnemen die de Baltische zee verlaten. Tegen het einde van Augustus kan men hier vogels zoals de wespendief, de zwarte ooievaar en de schreeuwarend waarnemen. Zelfs tegen het einde van de herfst kan men hier nog migrerende kleine vogels en roofvogels tegenkomen, zoals onder andere de buizerd, de sperwer, de rode wouwen en vele vinken.

Miljoenen trekvogels

Schatting zeggen dat er ongeveer 500 miljoen vogels elke herfst Scandinavië verlaten. Migrerende vogels vliegen, tenzij niet anders mogelijk, niet over onbekende en gevaarlijke gebieden. Voor vele vogels is de Baltische zee de eerste moeilijke barriére die ze tegenkomen op hun trek naar het zuiden. Daarom vliegen ze zo lang mogelijk langs de kust, totdat ze dus bij Falsterbo aankomen. Op sommige dagen zorgt deze migratie voor een spectaculair gezicht, zo kan men hier duizenden vogels over Nabben, het meest Zuid-westelijke puntje van Falsterbo, zien vliegen. De eerste migrerende vogels kan men al eind Juli vinden, namelijk de steltlopers, meeuwen en sterns.

Zangvogeltrek

Tegen het midden van Augustus kan men de trek van de zangvogels bekijken, zoals de boompiepers, kwikstaarten en zwaluwen. Rond hetzelfde tijdstip worden ook de eerste migrerende roofvogels waargenomen, zoals de bruine kiekendief en de visarenden. Tegen het einde van Augustus kan men de migrerende buizerds zien. Maar ook vele andere roofvogels kan men hier dan vinden, zoals onder andere de zwarte wouw, de grauwe kiekendief, de schreeuwarend, de slangenarend en de roodpootvalk. Rond het einde van Augustus kan men ook de draaihals en de grauwe klauwier zien migreren via Falsterbo. Tijdens de maand September ziet men steeds minder vogels die naar het verre zuiden migreren en komen steeds meer de vogels voorbij die de winter in het middellandse zeegebied en zuid-west Europa doorbrengen. Zo worden rond deze tijd bijvoorbeeld de wespendieven vervangen door de buizerds en de bruine kiekendieven door de blauwe kiekendief. Tegen het einde van September kan men hier rode wouwen, de steppearend en soms zelfs keizerarend tegenkomen.