Vakantiehuizen Forêt de Tronçais

Op de plateaus van de streek Allier ligt een magisch bos, waar eeuwenoude eiken een immens woud vormen en tot ieders verbeelding spreekt. Naar verluid is het bos ook naar deze prachtige boom vernoemd. Tronçais is namelijk afgeleid van ‘tronce’ wat een Middeleeuwse benaming voor eik is. Het donkere eikenwoud levert al jaren het beste hout voor wijn- en cognacvaten, maar de oogst van het hout geschied op een dusdanige manier dat het ongerepte karakter van het bos behouden blijft.

In dit eeuwenoude eikenbos dat 11.000 hectare beslaat, staat met 37 meter de hoogste wintereik van Europa en tevens één van de dikste met een omvang van 6,5 meter!
Lees meer over vakantiehuizen in Forêt de Tronçais
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Op de plateaus van de streek Allier ligt een magisch bos, waar eeuwenoude eiken een immens woud vormen en tot ieders verbeelding spreekt. Naar verluid is het bos ook naar deze prachtige boom vernoemd. Tronçais is namelijk afgeleid van ‘tronce’ wat een Middeleeuwse benaming voor eik is. Het donkere eikenwoud levert al jaren het beste hout voor wijn- en cognacvaten, maar de oogst van het hout geschied op een dusdanige manier dat het ongerepte karakter van het bos behouden blijft.

In dit eeuwenoude eikenbos dat 11.000 hectare beslaat, staat met 37 meter de hoogste wintereik van Europa en tevens één van de dikste met een omvang van 6,5 meter!

Hoewel het bos voornamelijk bekend is vanwege zijn 300 jaar oude eiken, is het vooral aan de randen een divers woud met grote percelen waar ook dennenbossen en beuken zijn. Daarnaast typeren vele bosbeken en stroompjes het bos en doorkruisen twee rivieren het massief: de Sologne en de Marmande. In het bos liggen veel natuurlijke en kunstmatige vijvers die voor de waterhuishouding zijn aangelegd.

Het grootste meer, de Pirot, is 70 hectare groot en is een uitstekende locatie voor de watersport. Aan de randen van het bossen leveren vele doorkijkjes prachtige plaatjes op van weelderige landerijen, doorkuist door hagen en kleine bosjes.

Flora en fauna

De oude bomen vormen een uniek habitat in Europa en trekken veel bijzondere diersoorten aan. De eiken zijn een magneet voor tal van insecten en hier komen dan ook bijzondere soorten voor zoals het goot vliegend hert, waarvan de mannetjes met hun grote kaken vechten op leven en dood voor hun territorium. Prachtige nachtvlinders zoals de ligusterpijlstaart zijn een algemene verschijning is het bos. De gifgroene jachtspin is een bijzondere soort die vrij zeldzaam is elders in Frankrijk, maar die in Forêt de Troncais massaal voorkomen.

De gevarieerde bosranden en hagen in de nabijgelegen landerijen zijn uitstekende broedplekken voor de nachtegaal die hier uit volle borst zijn mooiste lied zingt. Het bos herbergt grote populaties aan groot wild. Reeën en zwijnen zult u er zeker tegenkomen wanneer u op pad gaat in het bos. In het najaar kunt u op de bosweiden en op de meeroevers gaan genieten van het burlen van de edelherten. Bronstige mannetjes roepen kilometers ver om rivalen te laten weten dat dit hun territorium is, echter wanneer dit niet genoeg zullen ze met hun imposante geweien hun krachten meten.

Diep in het woud leeft de wilde kat, die echter maar zelden wordt waargenomen en bijna een illusie lijkt te zijn. Het forêt de Troncais is een van de weinige bossen waar de otter in de bosbeken en rivieren jaagt op forellen en rivierkreeftjes. Naast tal van buizerds en haviken en wouwen is het bos een paradijs voor ransuilen en voor bosuilen. Bijzonder is de terugkeer van de zwarte ooievaar en de kleurrijke bijeneter die langs de rivieroevers broeden. Tevens herbergt het bos de grootste kolonie vale vleermuizen van Frankrijk.