Vakantiehuizen Geeserstroom

De Geeserstroom is een fraai natuurgebied, gelegen bij het plaatsje Gees, in de buurt van Hoogeveen. Het gebied is een beekdal met een afwisselend karakter. Er zijn graslanden, moerassige weilandjes, houtwallen en de beek Geeserstroom slingert door dit mooie landschap. Vlakbij het beekdal is ook een bosgebied te vinden, boswachterij Gees. Er zijn veel mogelijkheden om te wandelen en fietsen door dit rustgevende uitgestrekte landschap.
Lees meer over vakantiehuizen in Geeserstroom
Lees meer over:

De Geeserstroom is een fraai natuurgebied, gelegen bij het plaatsje Gees, in de buurt van Hoogeveen. Het gebied is een beekdal met een afwisselend karakter. Er zijn graslanden, moerassige weilandjes, houtwallen en de beek Geeserstroom slingert door dit mooie landschap. Vlakbij het beekdal is ook een bosgebied te vinden, boswachterij Gees. Er zijn veel mogelijkheden om te wandelen en fietsen door dit rustgevende uitgestrekte landschap.

Deze regio kent hoofdzakelijk twee mooie natuurgebieden: Het beekdal van de Geeserstroom, en boswachterij Gees. Het beheer in het beekdal word uitgevoerd door diverse organisaties die streven naar een natuurlijker en natter beekdal, wat zich zal uiten in een mooier en soortenrijker landschap. Boswachterij Gees bestaat vooral uit een bosgebied, maar er is hier ook een heideveld, de Hooge Stoep. Een wandeling door de boswachterij kan in de winter een klapekster opleveren, terwijl in de zomer het ‘dudeljoo’ van de felgele wielewaal gehoord kan worden.

Zingende geelgorzen

Het is duidelijk dat er in het beekdal van de Geeserstroom veel aandacht gaat naar natuurbehoud en -verbetering. De bermen zijn rijk begroeit, er staan veel bomenrijen en er is veel water te vinden. Ook is het aantal wegen dat door het gebied loopt beperkt. Staatsbosbeheer heeft diverse informatiepanelen geplaatst om bezoekers te informeren over het gebied. Recent zijn er ook verbindingen gemaakt met Moerasspireaandere natuurgebieden, wat ervoor moet zorgen dat planten- en diersoorten ongehinderd van het ene naar het andere gebied kunnen migreren.

Het afwisselende landschap lokt veel vogels, zoals de geelgors. Dit vogeltje houdt van een rommelig en divers landschap. Doordat het landschap de laatste decennia over het algemeen veel netter en eentoniger is geworden is ook dit fraai gele vogeltje een stuk zeldzamer geworden. In dit beekdal is hij in het voorjaar echter nog volop te horen en te zien. Wie dan ook op zijn opvallende zang let, heeft goede kans het zingende mannetje in volle glorie te kunnen bewonderen.

In het beekdal komen diverse soorten reptielen en amfibieën voor. Padden en kikkers, maar ook ringslangen voelen zich thuis in het natte dal van de Geeserstroom. Daarnaast zijn er veel andere dier- en plantsoorten te ontdekken. Doordat het gebied recent diverse positieve veranderingen heeft ondergaan is de kans groot dat in de komende jaren veel zeldzame soorten het stroomgebied van de Geeserstroom weten te vinden.