Vakantiehuizen Groot Schietveld

Het Groot Schietveld is een groot en belangrijk natuurgebied ten noordoosten van Antwerpen. Het gebied bestaat uit bossen en natte heiden, waardoor het gebied belangrijk is voor vele soorten dieren en planten. Helaas is het terrein ook in gebruik als militair oefenterrein waardoor grote delen afgesloten zijn. Toch zijn er enkele paden en wegen die door iedereen gebruikt mogen worden.

Lees meer over vakantiehuizen in Groot Schietveld

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het Groot Schietveld is een groot en belangrijk natuurgebied ten noordoosten van Antwerpen. Het gebied bestaat uit bossen en natte heiden, waardoor het gebied belangrijk is voor vele soorten dieren en planten. Helaas is het terrein ook in gebruik als militair oefenterrein waardoor grote delen afgesloten zijn. Toch zijn er enkele paden en wegen die door iedereen gebruikt mogen worden.

Het Groot Schietveld is in 1988 aangewezen als vogelrichtlijn en in 2002 als habitatrichtlijn, voornamelijk vanwege het zeldzame biotoop natte heide. De geschiedenis van het gebied gaat echter veel verder terug. Al sinds 1830 is het gebied namelijk een oefenterrein voor het Belgische leger. Doordat er ook vaak schietoefeningen worden uitgevoerd is het gebied grotendeels afgesloten. Enkele paden langs de rand en enkele wegen die door het gebied lopen zijn wel voor iedereen toegankelijk.

Slangenarend en stijve ogentroost

Ondanks de militaire activiteiten herbergt het gebied een rijke flora en fauna. Dankzij de heide warmt de lucht boven het gebied goed op wat veel roofvogels en andere thermiekvliegers aantrekt. Bruine en blauwe kiekendieven, visarenden en boomvalken worden er regelmatig gezien. Ook de slangenarend komt af en toe in het gebied. Zelfs de grijze wouw en schreeuwarend zijn in het gebied waargenomen! In de natte heide broeden waterrallen en dodaarsjes. Zwarte ooievaar en geoorde fuut zijn regelmatig te zien. In de trektijd is er kans om diverse steltlopers door te zien trekken, zoals witgatjes en zwarte ruiters.

Bijzondere flora

De flora in de natte heide herbergt soorten die typisch zijn voor dit biotoop: Klokjesgentiaan, witte snavelbies, veenbies en twee soorten zonnedauw. De stijve ogentroost komt massaal in het gebied voor. Dit fraaie plantje heeft wit met paarse bloemetjes die subtiele inbochtingen hebben.

Het Groot Schietveld is ook een belangrijk gebied voor vele soorten insecten. Heideblauwtje en heivlinder komen hier nog in redelijke aantallen voor. Diverse libellensoorten die typisch zijn voor vennetjes, zoals Venglazenmaken en Venwitsnuitlibel zijn ook in het gebied te vinden.