Vakantiehuizen Hageven

Het natuurgebied Hageven ligt op de Belgisch-Nederlandse grens, ten noorden van de Belgische plaatsen Neerpelt en Overpelt. Het gebied kent een fraai veenlandschap, met veenland, poelen en enkele bosachtige gedeeltes. Het gebied is goed toegankelijk. Er is een bezoekerscentrum en er zijn vele wandelpaden voor een mooie wandeling!

Lees meer over vakantiehuizen in Hageven
Lees meer over:

Het natuurgebied Hageven ligt op de Belgisch-Nederlandse grens, ten noorden van de Belgische plaatsen Neerpelt en Overpelt. Het gebied kent een fraai veenlandschap, met veenland, poelen en enkele bosachtige gedeeltes. Het gebied is goed toegankelijk. Er is een bezoekerscentrum en er zijn vele wandelpaden voor een mooie wandeling!

Nog niet lang geleden was het gebied door landbouwactiviteiten verkleint tot een grootte van slechts enkele tientallen hectares. Tegenwoordig is het gebied dankzij natuurbeschermers weer honderden hectares groot. Hierdoor is het gebied nu van grote waarde voor vele plant- en diersoorten. Aan de Tussenstraat in Neerpelt ligt het bezoekerscentrum. Vanuit hier kunnen er diverse wandelingen worden gemaakt. Tijdens een wandeling kan u vele verschillende biotopen tegenkomen, zoals berkenbossen, rietlanden en veengronden.

Steltlopers en libellen

Het Hageven is een trekpleister voor veel soorten vogels. In de trektijd rusten er steltlopers in het gebied. Het witgatje, de groenpootruiter en de oeverloper zijn in deze periode van het jaar vrij algemeen. Af en toe landt er ook een zeevogelsoort, zoals de drieteenstrandloper of kanoet. In de winter zijn er tegenwoordig in het gebied vaak grote zilverreigers te vinden. In de zomer is vooral de blauwe reiger aanwezig, en soms komt er een kleine zilverreiger langs. IJsvogel en veldleeuwerik behoren tot de vaste bewoners van het Hageven.

Typische veenplanten, zoals kleine veenbes, zonnedauw en snavelbies groeien in het Hageven. In de zomer geven de beenbreek en klokjesgentiaan kleur aan het veenlandschap. Op de drogere delen in het gebied groeien soorten als jeneverbes en koningsvaren. Bijzondere soorten die in het gebied voorkomen zijn onder andere liggende vleugeltjesbloem, gele zegge en weideklokje.

Het veenlandchap van het Hageven is voor libellen een ideale verblijfplaats. Er zijn in het gebied maar liefst 50 soorten vastgesteld. Venglazenmaker en venwitsnuitlibel komen voor in het echte veenlandschap. Andere soorten zitten liever op meer beschaduwde plekken langs beken, zoals de gewone bronlibel en de bosbeekjuffer.