Vakantiehuizen Heidebos

Het Heidebos is een natuurgebied net ten zuiden van de Belgische grens met Nederland, en iets ten oosten van de stad Zelzate. De naam Heidebos is erg toepasselijk, het gebied bestaat namelijk vooral uit bos en heide.

Het gebied is waarschijnlijk al zeer oud, en laat tegenwoordig een grote afwisseling in biotopen zien. Vele plant- en diersoorten hebben zich in het gebied weten te vestigen. 
Lees meer over vakantiehuizen in Heidebos
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Het Heidebos is een natuurgebied net ten zuiden van de Belgische grens met Nederland, en iets ten oosten van de stad Zelzate. De naam Heidebos is erg toepasselijk, het gebied bestaat namelijk vooral uit bos en heide.

Het gebied is waarschijnlijk al zeer oud, en laat tegenwoordig een grote afwisseling in biotopen zien. Vele plant- en diersoorten hebben zich in het gebied weten te vestigen.

Naast bos en heide laat het gebied nog vele andere biotopen zien: Struwelen, graslanden, verlaten akkers en poeltjes maken dat het gebied een grote variatie vertoont. Het bos is vrij onbekend en daardoor is het er meestal erg rustig. Er zijn enkele wandelingen uitgezet, maar daarnaast kunnen vele andere routes gelopen worden.

Het bos bestaat uit zowel loofbomen als naaldbomen. Sommige percelen tonen nog de typische vierkante naaldhoutpercelen, die vroeger voor de houtkap aangeplant werden.

Vogel- en vlinderrijkdom

In het bos zijn veel typische bos- en heideplanten te vinden, zoals klein tasjeskruid, dwergviltkruid en rankende helmbloem. Het zandblauwtje is ook volop in het gebied te vinden. Dit is een prachtig plantje dat in de zomer te vinden is. Hij is niet zo groot, maar zijn bloem heeft een fraaie lichtpaarse kleur en hij groeit vaak op schrale plekken waar verder weinig kleurrijke planten voorkomen.

Het gebied is bijzonder rijk aan vogels. Er leven twee soorten onopvallende nachtvogelsoorten, de houtsnip en de nachtzwaluw. Deze soorten zijn het best waar te nemen in de maand juni. Dan is het geratel van de nachtzwaluw en het geknor van de houtsnip te horen in de schemering op warme en windstille avonden. Overdag zingen er in het gebied geelgorzen en goudhanen. Regelmatig worden er in Heidebos zeldzame vogelsoorten waargenomen, zoals bijvoorbeeld de bijeneter.

Het gebied is in de zomer rijk aan vlinders en libellen. Vooral dagvlinders zijn er volop te vinden. Drie verschillende soorten zandoogjes vliegen rond in Heidebos, namelijk het bont, bruin en oranje zandoogje. Daarnaast zijn soorten als landkaartje en atalanta te vinden.