Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Het Zwin is een natuurgebied dat op de grens met België ligt aan de oever van de Westerschelde. Met 75 hectare ligt ongeveer een derde van dit gebied in Nederland. De Kievittepolder is wellicht het bekendste deel van het Zwin.

Het Zwin was ooit een belangrijke zeearm, zowel om economische als politieke redenen. Door de verzanding was het midden 18de eeuw zelfs voor kleinere schepen niet meer gangbaar. Er zijn drie dijken aangelegd waarvan in 1873 de laatste, de International dijk (Zwindam). Daarna heeft de natuur zich kunnen ontwikkelen. Er was sprake van om de Zwingeul af te dammen omdat hij de dijken ondermijnde maar protesten uit België hebben ertoe geleidt dat er een nieuwe Zingeul is gegraven die de dijken niet in gevaar bracht. Buitendijks zijn er vooral schorren en slikken te vinden maar binnendijks bevinden zich begroeide duinen en natte graslanden. Het schorrengebied is niet toegankelijk maar goed te bekijken vanaf de zeedijk. Dit is een goed uitzichtpunt om het gebied goed te kunnen overzien.

Flora en fauna

Het schorrengebied is voornamelijk begroeid met zeekraal en lamsoor, dit laatste geeft een mooie paarse kleur aan het anders rustige kleurenpalet. Plaatselijk is het dan ook bekend als schorrebloem. Er groeien ook soorten als strandbiet, zeevenkel en zoutmelde. Meer land inwaarts groeien zeldzame planten als de viltroos en grauwe mosterd maar ook algemenere soorten als gele hoornpapaver, brede lathyrus en stekend loogkruid. Er zijn ook mossen als oranje dooiermos, groot dooiermos, sinaasappelkorst en gewone zeecitroenkorst te vinden.

In de natte gebieden zijn vele insecten te vinden als libellen zoals de zwervende pansterjuffer en tengere grasjuffer of sprinkhanen als de krasser en de greppelsprinkhaan. De duindoornboorvlieg, boogjesmineermot en pruimenballonmot zijn ook waargenomen.

Er zijn natuurlijk ook vogels te vinden in het gebied, zo zijn er een aantal soorten reigers, de kleine zilverreiger, purperreiger, blauwe reiger en koereiger. Dichterbij de zee zult u soorten als de paarse strandloper, zwarte ruiter, groenpootruiter en drieteenmeeuw. Er zitten ook veel roofvogels zoals slechtvalk, havik, ruigpootbuizerd, blauwe kiekendief en velduil.

Ontdek onze nieuwe look

Leuk dat je er bent! Onze website heeft een nieuw jasje gekregen, deze past een stuk beter. Alles werkt verder zoals je het gewend bent. Wat vind je van onze nieuwe look?