Vakantiehuizen Heverleebos

Het Heverleebos is een aaneengesloten bosgebied ten zuiden van de stad Leuven. Het bos, dat vroeger deel uitmaakte van het grote Kolenwoud, is beschermd natuurgebied sinds 1971. Het landschap is iets glooiend, en in het Heverleebos zijn zowel loof- als naaldbomen te vinden. In dit gebied kan prima gewandeld worden, en er zijn ook enkele bezienswaardigheden.

Lees meer over vakantiehuizen in Heverleebos

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het Heverleebos is een aaneengesloten bosgebied ten zuiden van de stad Leuven. Het bos, dat vroeger deel uitmaakte van het grote Kolenwoud, is beschermd natuurgebied sinds 1971. Het landschap is iets glooiend, en in het Heverleebos zijn zowel loof- als naaldbomen te vinden. In dit gebied kan prima gewandeld worden, en er zijn ook enkele bezienswaardigheden.

Het Heverleebos grenst in het zuiden aan het Meerdaalwoud. Door de aanleg van een snelweg aan de noordkant van het bos en enkele andere wegen dreigde het Heverleebos en Meerdaalwoud sterk te versnipperen. Bij de aanleg van de snelweg is de vereniging ‘Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud’ opgericht, waardoor de bossen tegenwoordig een beschermde status genieten.

In het Heverleebos kan er prima gewandeld worden. Er zijn enkele bijzonderheden in het gebied, waaronder een arboretum, klooster, kapel en een kasteel. Daarnaast staan er in het bos enkele bijzondere bomen aangegeven en staat er een houtsculptuur.

Flora en fauna

Het bos is een gemengd bos, waarin vooral veel Amerikaanse eiken, beuken en dennen groeien. In het voorjaar zijn er verschillende voorjaarsplanten te zien, zoals de bosanemoon. Er groeien enkele bijzondere soorten planten, zoals fraai hertshooi en de aardbeiganzerik.

In het Heverleebos komen veel soorten bosvogels voor. Het vuurgoudhaantje laat vooral in april en mei zijn zang horen. De spechtensoorten zijn net wat eerder in het jaar, in maart, het meest actief. De drie soorten bonte spechten roepen en roffelen dan regelmatig en er is dan een goede kans om één of meerdere soorten tegen te komen. Glanskop, kuifmees en kruisbek zijn ook in het bos aanwezig.

In de enkele vijvers die in het gebied te vinden zijn komen watersalamanders voor. Hazelwormen zijn juist vaak op drogere plekken te vinden. Wie regelmatig een dikke tak optilt heeft zeker kans er één te vinden. Diverse marterachtigen leven in het Heverleebos, en ook reeën en eekhoorns zijn aanwezig.