Vakantiehuizen Kootwijkerzand

Het Kootwijkerzand is een stuifzandgebied op de Veluwe. Ten noorden van het zand ligt het dorpje Kootwijk, en ten oosten van het zand ligt Radio Kootwijk, een oud zendstation. Het gebied bestaat in het midden uit een groot open stuifzand. Daarnaast zijn er grote stukken waar het stuifzand overgroeid is door mossen en korstmossen. Dit wordt weer omgeven door de Veluwse bossen, die hier vooral uit grove dennen bestaan.

Lees meer over vakantiehuizen in Kootwijkerzand
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Het Kootwijkerzand is een stuifzandgebied op de Veluwe. Ten noorden van het zand ligt het dorpje Kootwijk, en ten oosten van het zand ligt Radio Kootwijk, een oud zendstation. Het gebied bestaat in het midden uit een groot open stuifzand. Daarnaast zijn er grote stukken waar het stuifzand overgroeid is door mossen en korstmossen. Dit wordt weer omgeven door de Veluwse bossen, die hier vooral uit grove dennen bestaan.

Het Kootwijkerzand is met 700 ha een van de grootste stuifzandgebieden van Europa. Het gebied is ideaal om te wandelen; u kan in deze omgeving volop de wandelpaden volgen of gewoon zelf rondstruinen. Over het stuifzand en in de bossen lopen er diverse fietspaden, dus ook fietsers kunnen genieten van deze mooie omgeving. Radio Kootwijk wordt beheert door Staatsbosbeheer. Regelmatig worden er voor de nieuwsgierige bezoeker excursies georganiseerd, waarbij het monumentale radiogebouw van binnen wordt bekeken.

Vogelsoorten

Op het Kootwijkerzand leven diverse vogelsoorten. In het voorjaar en de zomer zingen er veldleeuweriken, boomleeuweriken en graspiepers op het zand. In de bossen leven zwarte spechten, fluiters en bonte vliegenvangers. Vroeger broedden er duinpiepers op het Kootwijkerzand. Helaas is deze vogel uitgestorven als broedvogel in Nederland. In de trektijd kan u deze vogel echter nog tegenkomen. Er is dan ook kans om vele andere bijzondere soorten tegen te komen. Tapuiten en beflijsters worden in april, mei en augustus regelmatig gezien. Zelfs de morinelplevier, een steltloper die vaak erg tam is, verblijft in die periode regelmatig enkele dagen op het zand.

Lage biodiversiteit stuifzandgebied

Over het algemeen is de soortenrijkdom in stuifzandgebieden niet erg hoog, wat veroorzaakt wordt door de weinig vruchtbare grond. Er komen wel een aantal bijzonder soorten voor die gebonden zijn aan dit biotoop. Een voorbeeld is de lentevuurspin. Deze spin komt in Nederland alleen op enkele stuifzandgebieden op de Veluwe voor. Het is een vrij grote spin waarvan het mannetje een prachtig felrood gekleurde rug met zes zwarte stippen heeft.

Grootwild

Aan de randen van het zand en in de omliggende bossen is er kans om grootwild te zien. Vooral ’s avonds is er kans om wilde zwijnen of edelherten tegen te komen. Een ontmoeting met een ree is ook overdag goed mogelijk. Vossen en dassen komen ook op het Kootwijkerzand voor.