Vakantiehuizen Leudal

In het westen van Limburg, tussen Weert en Roermond, ligt het Leudal. Het gebied wordt gekenmerkt door de diverse beken die er door stromen, zoals de Tungelroyse beek en de Neerbeek. Het gebied is een afwisseling tussen bossen, heidevelden, graslanden, akkers en weidevelden. Er zijn vele wandelingen en fietstochten mogelijk en in Haelen ligt het Leudalmuseum.

Lees meer over vakantiehuizen in Leudal

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

In het westen van Limburg, tussen Weert en Roermond, ligt het Leudal. Het gebied wordt gekenmerkt door de diverse beken die er door stromen, zoals de Tungelroyse beek en de Neerbeek. Het gebied is een afwisseling tussen bossen, heidevelden, graslanden, akkers en weidevelden. Er zijn vele wandelingen en fietstochten mogelijk en in Haelen ligt het Leudalmuseum.

De gemeente Leudal is een uitgestrekte gemeente. De mooiste natuur in deze gemeente is echter te vinden tussen Haelen en Roggel. Staatsbosbeheer beheerd hier een groot deel van het natuurgebied, en 315 ha is aangewezen als natura 2000 gebied. In Haelen ligt het Leudalmuseum, waarin informatie wordt gegeven over het gebied en zijn flora en fauna. Vanuit hier worden er regelmatig excursies en andere activiteiten georganiseerd.

Roggel en Haelen

Het natuugebied tussen Roggel en Haelen bestaat ui bos afgewisseld met graslanden. Vanuit het westen stromen de Zelsterbeek en de Tungelroyse beek het bos binnen, waar ze ook samenkomen en dan de Neerbeek vormen. Verderop voegt de Haelensebeek zich bij de Neerbeek. Verder naar het oosten mondt de Neerbeek uit in de Maas. Op sommige plaatsen meanderen de beken flink, waardoor het landschap er erg bijzonder uit ziet.

Vliegenvangers

Door de afwisseling van bos, heide, grasland en water trekt het gebied vele soorten broedvogels. In de bossen broeden verschillende soorten spechten, waaronder de middelste bonte specht, terwijl de beken een broedplaats zijn voor ijsvogels en grote gele kwikstaarten. In de zomer zingen er bonte en grauwe vliegenvangers in de bossen. De bonte vliegenvanger is een opvallende vogel met een korte luide zang. Hij is bruin met wit gekleurd en zijn moeilijk te verwarren met een andere soort. De grauwe vliegenvanger is heel wat onopvallender. Deze vogel laat enkel een kort ‘zit’ horen als zang en daarbij is hij ook nog eens onopvallend bruin gekleurd.

Het bekenlandschap herbergt zijn eigen flora. Op enkele schrale graslanden komen orchideeën voor. Op de moerasachtige grond groeit moerashertshooi en in het water kan de waterteunisbloem voorkomen. De waterteunisbloem is van oorsprong niet inheems, maar is met zijn gele bloemen wel een prachtige plant.

Vossen, dassen, reeën en eekhoorns leven in het Leudal. Sinds kort is ook de bever in het Leudal te vinden. Vooral de aangevreten bomen verraden de aanwezigheid van deze soort.