Vakantiehuizen Marais Poitevin

De mysterieuze wereld van de Marais poitevin, bestaat uit een reusachtig doolhof van water en van land. In de loop der eeuwen heeft de mens de zee teruggedrongen, waardoor de scheidslijn tussen zee en land onduidelijk is. Door het ontstaan van een gigantisch moeras is het natuurgebied een bijzonder rijk en flora en fauna. De pracht van de natuur en de rust zorgt ervoor dat dit gebeid een trekpleister is voor natuurliefhebbers. Watersporters komen er echter ook aan hun trekken en de wandelaar zal zich er ook zeker niet vervelen. 

Lees meer over vakantiehuizen in Marais Poitevin

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

De mysterieuze wereld van de Marais poitevin, bestaat uit een reusachtig doolhof van water en van land. In de loop der eeuwen heeft de mens de zee teruggedrongen, waardoor de scheidslijn tussen zee en land onduidelijk is. Door het ontstaan van een gigantisch moeras is het natuurgebied een bijzonder rijk en flora en fauna. De pracht van de natuur en de rust zorgt ervoor dat dit gebeid een trekpleister is voor natuurliefhebbers. Watersporters komen er echter ook aan hun trekken en de wandelaar zal zich er ook zeker niet vervelen.

Er bestaat een opmerkelijk verschil tussen het natte moeras met weelderige groene graslanden en bomen, en de uitgestrekte vlakten van het droge moeras die tot aan zee reiken. Het natte moeras, bijgenaamd het groene Venetië, is het meest opmerkelijke deel van de Marias poitevin. Het beste kan dit gebied dat een weer wirwar is aan sloten en kanalen worden verkend met een roeiboot. Overal staan er langs de waterkant essen, wilgen, populieren en elzen, die de weilanden begrenzen waar runderen staan te grazen. ’s Zomers is het natte moeras een groene oase, echter in de winter overstroomd het gebied en is het veelal onbegaanbaar. Het droge moeras is met zijn zwarte poldergrond uitermate geschikt voor de productie van maïs, tarwe, gerst en bonen en de kwelders worden begraasd door rundvee.

Flora en fauna

De wateren van het natte moeras wordt bedekt door een dikke laag eendenkroos waar af en toe waterlelies en waterranonkels door opduiken. De dieren die er voorkomen zijn kenmerkende soorten voor het zoetwatermoeras. Dit zijn waterinsecten, waaronder talloze libellensoorten en waterroofkevers, maar ook kikvorsachtigen zoals springkikkers en boomkikkers. De nieuwsgierige waterrat zult u er ook zeker tegenkomen, die net zoals muskusratten en de waterspitsmuis langs een veelgeziene gast is in het park.

Tussen de deels onder water staande wortels van geknotte essen kunt u het nest van otters bewonderen en in woeste bosschages zijn gigantische reigersnesten te zien. De reigers worden aangetrooken tot het visrijke water die ’s zomers vol zit met paling. Naast de blauwe reiger heeft u kans om kleine zilverreigers, purperreigers en de kwak te kunnen observeren. De kustreek wordt ook wel de Camargue van West-Frankrijk genoemd omdat de kust van Vendée op een knooppunt van trekroutes ligt en duizenden vogels hier hun laatste tussenstop hebben aan de Atlantische kust op hun doortocht van Siberië en Groenland naar warmere oorden in het zuiden.

De diverse strandlopers die op zoek zijn naar wormen in het drooggelegde slib kan wel oplopen tot een populatie van 50.000 vogels. Dit gebied is de enige broedplaats in Frankrijk voor kemphaan en grutto’s en herbergt tevens de op één na grootste kolonie steltlopers in Frankrijk na de baai van de Mont-Saint-Michel. En na de Camargue en de Golfe du Morbihan, nemen deze moerassen de derde plaats in van het aantal soorten eenden in Frankrijk. Dit komt mede door de mosselputten en oestervijvers in de duinen van het kustmoeras, die nog maar voor een gedeelte in gebruik zijn.