Vakantiehuizen Merodebossen

De bossen rond Averbode worden ook wel de Merodebossen genoemd. De bossen zijn door hun afwisselende karakter, hoog opgaande naaldboompercelen en natte vennen bijzonder mooi en bijna sprookjesachtig. Het plaatsje Averbode is een prima startplaats voor een mooi wandeling. Door het afwisselende karakter van het bos zijn er erg veel planten en dieren te zien, waaronder enkele bijzondere soorten.
Lees meer over vakantiehuizen in Merodebossen

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

De bossen rond Averbode worden ook wel de Merodebossen genoemd. De bossen zijn door hun afwisselende karakter, hoog opgaande naaldboompercelen en natte vennen bijzonder mooi en bijna sprookjesachtig. Het plaatsje Averbode is een prima startplaats voor een mooi wandeling. Door het afwisselende karakter van het bos zijn er erg veel planten en dieren te zien, waaronder enkele bijzondere soorten.

Het landschap in deze omgeving is ligt glooien, en aan de randen worden de bossen vooral afgewisseld met akkers. Het bos zelf bestaat uit zowel loof- als naaldbomen, die soms hoog opgeschoten zijn. Het bosgebied wordt afgewisseld met open plekken, waar hier en daar nattere plekken met vennen te vinden zijn. Ook ligt er een recreatieplas in het zuiden van het gebied, dat ‘De Vijvers’ heet.

Flora en fauna

In de Merodebossen huist een rijke flora en fauna. Allereerst komen er vele zoogdiersoorten voor. Voor reeën is dit landschap ideaal, zij kunnen hier genoeg voedsel en beschutting vinden. Daarnaast komen er marterachtigen voor, zoals de steenmarter. Ook de eekhoorn is regelmatig te zien in het bos. Zelfs het wild zwijn wordt af en toe waargenomen, maar deze komt niet in hoge aantallen voor in het gebied.

In de bossen leven vele soorten bosvogels. Alleen de spechten zijn al goed vertegenwoordigd, met maar liefst vijf verschillende soorten. Op de vennen zijn diverse soorten eenden te zien en in de winter maakt de bezoeker op de meer open velden kans om een klapekster te zien. In het gebied is ook een trektelpost aanwezig. Hier kijken vogeltellers vaak naar de vogeltrek. Er zijn op deze post al diverse spectaculaire vogelsoorten gezien, zoals de zwarte ooievaar en bastaardarend.

De Merodebossen kennen een rijke flora, wat eveneens te danken is aan de variatie van biotopen in het gebied. Er zijn ongeveer 400 plantensoorten vastgesteld, waaronder zeer zeldzame soorten als grote wolfsklauw en berghertshooi. Vleugeltjesbloemen en blauwe knoop zijn typische soorten die in de zomer op de graslanden te vinden zijn.