Vakantiehuizen Nationaal Park Sallandse heuvelrug

Samen beschermen we de lokale biodiversiteit

Meer informatie

Begin 20ste eeuw bestond Nationaal Park Sallandse Heuvelrug voornamelijk uit heide. In de loop van de jaren is de heide behoorlijk teruggenomen, onder andere door toenemende bebossing. Door verschillende ingrepen probeert de mens de heide weer terug te krijgen op de Sallandse Heuvelrug. Het plaggen van de gronden is hierbij, één van de effectieve methodes.

Het landschap op de Sallandse Heuvelrug bestaat eigenlijk uit 3 veel voorkomende onderdelen. De traditionele heidevelden zijn steeds meer terug te vinden op dit nationaal park. Daarnaast zijn er op de Sallandse Heuvelrug ook bossen en vennen te vinden. Vennen zijn over het algemeen erg kwetsbaar, om deze reden zijn niet alle vennen in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug toegankelijk voor bezoekers.

Flora en Fauna

Er is één vogelsoort die in Nederland onlosmakelijk verbonden is met de Sallandse Heuvelrug namelijk, “het korhoen”. Het korhoen is een schaarse vogel in Nederland. Deze zwarte hoenderachtige is vaak moeilijk te vinden in de dichte heidevelden. Het baltsseizoen is de beste periode om korhoenders waar te nemen op Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Begin mei 2012 zijn er 5 korhoenders uit Zweden uitgezet op de Sallandse Heuvelrug. Na 2 weken waren er al 2 van de 5 korhoenders overleden, waarschijnlijk door de stress die gepaard ging met de verhuizing. Toch lijken de andere 3 korhoenders zich wel op hun gemak te voelen, er werd namelijk baltsgedrag waargenomen.

Naast de korhoenders komen er op de Sallandse Heuvelrug veel heidevogels voor zoals nachtzwaluw en roodborsttapuit. In de naaldbossen van dit natuurgebied zitten onder andere kruisbekken en kuifmezen. Ook is de steenmarter te vinden in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.

Inloggen

Privacy vind je in de natuur! Cookies voor onderweg?

Natuurhuisje maakt gebruik van 3 soorten cookies om jouw online struintocht bijzonderder en persoonlijker te maken! Lees hier alles over in ons cookiebeleid.