Vakantiehuizen Nationaal park Skuleskogen

Het natuurgebied Skuleskogen heeft sinds 1984 de status van Nationaal Park. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 3062 hectare. Het Nationale Park is een wild gebied dat onderdeel uitmaakt van de Ångermanland’s ‘hoge kust’. In dit park komen de glooiende heuvels van de bossen uit Norrland en de Baltische zee bijeen. Deze wegloze wildernis biedt bezoekers een prachtig uitzicht over de zee, de bossen, de vele mooie meren, de valleien begroeid met sparren en de fascinerende geologische formaties. 

Lees meer over vakantiehuizen in Nationaal park Skuleskogen
Lees meer over:

Het natuurgebied Skuleskogen heeft sinds 1984 de status van Nationaal Park. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 3062 hectare. Het Nationale Park is een wild gebied dat onderdeel uitmaakt van de Ångermanland’s ‘hoge kust’. In dit park komen de glooiende heuvels van de bossen uit Norrland en de Baltische zee bijeen. Deze wegloze wildernis biedt bezoekers een prachtig uitzicht over de zee, de bossen, de vele mooie meren, de valleien begroeid met sparren en de fascinerende geologische formaties.

Het nationale park staat bekend om zijn uitzicht over de golvende bossen en de zee vanaf de Kalottbergen. Skuleskogen is een zeer bijzonder en verbijsterend gebied omdat het park de hoge bergen, de oude bossen en de zeekust samenbrengt in een landschap dat nergens anders in Zweden te vinden is. Ondanks de verlaten en onbewoonde indruk die het park geeft, zijn er toch sporen te vinden van vroegere bewoners in het gebied. Zo zijn er bijvoorbeeld nog stenen grafhopen te vinden uit het bronzen tijdperk. Het ijs tijdens de ijstijd was ongewoon zwaar in dit gebied, waardoor het de heuvels op sommige plaatsen onder de zeespiegel heeft gedrukt. Sindsdien is het land ten op zichte van de zee weer gestegen en vandaag de dag ligt het gebied bijna 300 meter boven de zeespiegel. In het park zijn ook nog veel grote rotsblokken uit de ijstijd te vinden, maar het park kent ook vele moerassen en indrukwekkende bergmeertjes.

Boomgrens

Het Nationale Park kent een bijzondere flora. Zo zijn er een aantal soorten die hier zijn meest noordelijke grens hebben, zoals de esdoorn en de hazelaar. Deze soorten groeien niet verder in noordelijke gebieden en zijn in het park op voornamelijk hellingen te vinden die op het zuiden staan en waar het grootste gedeelte van de dag de zon op schijnt. Andere soorten die hier hun noordelijke limiet vinden zijn het leverbloempje, muursla, robertskruid en boszwenkgras. Op de hellingen die op het noorden gelegen liggen of in de ravijnen en dus minder zon krijgen, vinden we meer alpine plantensoorten. In deze gebieden komen soorten voor zoals alpensla en de gemzenrus.

Bijzondere spechten

De vruchtbare beekdalen zijn een thuisbasis voor vele vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld 4 verschillende soorten spechten: de grijskopspecht, de drieteenspecht, de grote bonte specht en de kleine bonte specht. In het park zijn ook hazelhoenen, korhoenen en auerhoenen te vinden. Vele dieren hebben baat bij de verscheidenheid aan habitats en de oude naaldbossen die in het park te vinden zijn. Zo kan men hier de sporen volgende van hazen en eekhoorns. Daarnaast zijn er in het park ook lynxen, elanden, vossen, hermelijnen, bevers en boommarters te vinden.