Vakantiehuizen Nationaal Park Ujście Warty

Het natuurgebied Ujście Warty heeft sinds 2001 de status van Nationaal Park en ligt in de buurt van de plaats waar de Warta in de rivier de Oder uitmondt. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 8074 hectare. Het gebied is een waar paradijs voor water- en moerasvogels door de vele open weidevlakten en rivierbeddingen die in dit park te vinden zijn.

Lees meer over vakantiehuizen in Nationaal Park Ujście Warty

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het natuurgebied Ujście Warty heeft sinds 2001 de status van Nationaal Park en ligt in de buurt van de plaats waar de Warta in de rivier de Oder uitmondt. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 8074 hectare. Het gebied is een waar paradijs voor water- en moerasvogels door de vele open weidevlakten en rivierbeddingen die in dit park te vinden zijn.

Dit Nationale Park ligt nabij de grens met Duitsland en maakt deel uit van de Gorzów vallei. Dichtbij de rivier de Warta kan men voornamelijk grote en vlakke terreinen vinden. Het Nationale Park werd opgericht op het voormalige Słońsk natuurreservaat, dat al sinds 1977 bestond. De grond in het gebied is drassig en modderig, waardoor het zeer aantrekkelijk is voor vogels. Bezoekers aan dit gebied kunnen dan ook genieten van de vele vogels die hier te vinden zijn.

Vogels en broedgebied

Het Nationale Park staat bekend als belangrijk broedgebied voor vele vogels. Zo zijn er in het park meer dan 270 vogelsoorten waargenomen. Voor vele van deze soorten is dit park een van de belangrijkste broedgebieden in Polen. Daarnaast is het gebied ook een belangrijke overwinteringsplaats voor vele vogels. Soorten die men hier zoal kan tegenkomen zijn onder andere de zeearend, bergeend, wintertaling, wulp, dwergmeeuw, poelsnip, roerdomp, wilde zwaan, kraanvogel, waterrietzanger, goudplevier, zwarte stern, en de kwartelkoning.

De rivier de Warta

In dit Nationale Park loopt de rivier de Warta, wat een zijrivier van de Oder in het westen van Polen is. Het gebied dat speciaal beschermd wordt is het moerasgebied bij de monding van de Warta, wat ooit bekend stond als de Warthebruch. De monding van deze rivier sluit aan op de grotendeels ontgonnen Oderbruch, langs de rivier de Oder. De rivier zorgt voor een natuurlijke scheiding van het gebied, namelijk de Noordelijke Polder en het overstromingsgebied. In het overstromingsgebied fluctueert jaarlijks het waterpeil, en deze schommelingen kunnen wel oplopen tot 4 meter verschil. De Noordelijke Polder heeft niet te maken met directe invloeden van de rivier de Warta, doordat er een dijk langs de rivierbedding is aangelegd. In dit meer stabiele landschap kan men vele restanten van wilgen vinden, evenals enkele grote wilgen en iepen die nog in het gebied te vinden zijn.