Would you rather browse this website in English? Click here to switch to our English website.

Vakantiehuizen Nationaal Park Vadehavet

Het natuurgebied Vadehavet (ook wel bekend als `de Waddenzee`) heeft sinds 2010 de status van Nationaal Park. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 146600 hectare, en is tevens het grootste Nationale Park van Denemarken. Bewonder de constante beweging van het zeewater van de getijden, voel de wind, ervaar de enorme zwermen aan trekvogels die over het gebied trekken en bekijk de vele bodemdieren die in het gebied te vinden zijn. 
Lees meer over vakantiehuizen in Nationaal Park Vadehavet
Lees meer over:

Het natuurgebied Vadehavet (ook wel bekend als de Waddenzee) heeft sinds 2010 de status van Nationaal Park. Dit Nationale Park vormt een natuurterrein, van ongeveer 146600 hectare, en is tevens het grootste Nationale Park van Denemarken. Bewonder de constante beweging van het zeewater van de getijden, voel de wind, ervaar de enorme zwermen aan trekvogels die over het gebied trekken en bekijk de vele bodemdieren die in het gebied te vinden zijn.

Vadehavet Nationaal Park is is onderdeel van de Waddenzee, wat een binnenzee is tussen de waddeneilanden en de Noordzee aan de ene kant en het vasteland van Nederland, Duitsland en Denemarken aan de andere kant. Het gebied is enorm groot en strekt zich uit van het Deense Esjberg/Ho Bugt, helemaal tot Den Helder in Nederland. Het waddenzeegebied heeft een grote ecologische waarde en staat dan ook voor het grootste gedeelte op de UNESCO werelderfgoedlijst. Dit gebied wordt twee keer per jaar bezocht door bijna 12 miljoen trekvogels en heeft tevens de grootste populatie aan zeehonden in Denemarken. De Waddenzee staat op de internationale lijst voor kwetsbare zeegebieden (PSSA), ook op deze lijst staan bijvoorbeeld de Galapagos eilanden bij de kust van Ecuador en Het Groot Barrièrerif bij de kust van Australie.

Flora en fauna

Vadehavet staat bekend om de miljoenen trekvogels die twee keer per jaar het gebied passeren. Vogelsoorten die men hier kan tegenkomen zijn onder andere de zilverplevier, de eidereend, de scholekster, de spreeuw, de bonte strandloper en de tureluur. In het voorjaar en najaar kan men hier ook getuige zijn van het fenomeen wat bekend staat als ´de Zwarte Zon´. Dit vind plaats wanneer duidezen spreeuwen zich verzamelen in de schemering en voor een grote zwarte zwerm aan de horizon vormen (de zwarte zon). De vogels doen zich hier tegoed aan de vele mosselen, wormen, krabben en andere micro-organismen die zichtbaar worden als de zee zich terugtrekt.

Waarneer het tij zich terugtrekt komen er talloze dieren tevoorschijn op het wad. Tevens heeft de waddenzee de grootste populatie aan gewone zeehonden, die rusten op de talloze zeebanken die zichtbaar worden als het tij zich keert. Verder kent het Nationale Park een open landschap. Zo kan men hier ondiepe zeegebieden, diepe zeegebieden, kanalen die overstromen en leegstromen met het tij, droge zandgebieden, wadden, eilanden, een rijke en gevarieerde natuur, stranden, duinen en dijken om het binnenland te beschermen. Flora soorten die men hier kan vinden zijn aangepast aan de getijden van de zee.