Vakantiehuizen Natuur reservaat Estuário do Tejo

De riviermonding van de Targus rivier bestrijkt 32 km2 waarvan de helft een beschermde status heeft. In 1976 is het oostelijke deel van de riviermonding een natuur reservaat geworden om in de loop der tijd ook onder vogelrichtlijnen en Ramsar wetlands te vallen. 

Lees meer over vakantiehuizen in Natuur reservaat Estuário do Tejo

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

De riviermonding van de Targus rivier bestrijkt 32 km2 waarvan de helft een beschermde status heeft. In 1976 is het oostelijke deel van de riviermonding een natuur reservaat geworden om in de loop der tijd ook onder vogelrichtlijnen en Ramsar wetlands te vallen.

In het hoofdkantoor van dit reservaat is meer informatie te vinden over welke soorten er voor komen en wat de bijzonderheden zijn. Ook zijn er kaarten te krijgen en kunt u meest actuele informatie krijgen over welke de meest geschikte plekken zijn om te bezoeken. Op maar 50 km afstand van de hoofdstad Lissabon bevindt u zich in een hele andere wereld waar het groen door roze flamingo’s wordt gekleurd.

Flora en fauna

De vegetatie die in dit reservaat voorkomt wordt vooral beïnvloed door de getijden. Er is ook veel diversiteit door de kreken, eilandjes, zout vijvers en moerassen. Een gradiënt van zout naar zoet verder inlands is te zien aan de veranderende vegetatie. Waar minder zout is komen vele rietsoorten, kruidachtige en grassen voor terwijl naarmate het zoutgehalte toeneemt, komen er soorten als zeevenkel en zee kraal voor.

Deze plek heeft een hoge dichtheid van borstelwormen, week en schaaldieren en dat is weer gunstig voor de vele vissen die hier komen paaien. Deze overvloed heeft ook vele vogels aangetrokken. Op sommige momenten zijn er meer dan honderdduizend vogels. Meer dan 10.000 eenden en 50.000 kustvogels. Van de kluut overwintert bijna een kwart van de Europese populatie hier. Ook de Amerikaanse flamingo, grauwe gans, bonte strandloper en grutto zijn algemene soorten die hier overwinteren. Er komen ongeveer 190 vogelsoorten voor waarvan dit gebeid een belangrijke rol speelt in het behoudt van 14. Er zijn ook 35 soorten zoogdieren, zoals de otter, 9 soorten reptielen en 11 amfibieën.