Vakantiehuizen Natuurpark Montesinho

Gelegen in noord oost Portugal liggen de uitloper van het Corroa gebergte en het Montesinho gebergte in dit park. 750 km2 met uitgestrekte bossen, bergen, rotsige hellingen en rivieren maar ook graslanden waar herders hun koeien laten grazen. 

Lees meer over vakantiehuizen in Natuurpark Montesinho
Lees meer over:

Gelegen in noord oost Portugal liggen de uitloper van het Corroa gebergte en het Montesinho gebergte in dit park. 750 km2 met uitgestrekte bossen, bergen, rotsige hellingen en rivieren maar ook graslanden waar herders hun koeien laten grazen.

Opgericht in 1979 is het een middelhoog gebergte, de hoogste top ligt onder de 1500 meter. Er wonen ongeveer 8000 duizend die in enkele dorpjes geconcentreerd zijn. Landbouw met granen, veeteelt en soms het houden van bijen zorgen voor de inkomsten. In de buurt van de dorpen zijn geïrrigeerde grasvelden te vinden. Via een uitgebreid systeem van slootjes die er in de zomer voor zorgen dat het genoeg water krijgt en in de winter voorkomt dat het gras bevriest.

Flora en fauna

Het gebied is onder meer opgericht om een van de weinige stabiel populaties Iberische wolf in Portugal te beschermen. Een andere bijzondere soort is de beekparelmossel, een soort die op veel plekken uitgestorven is wegen afdamming, vervuiling of pareljacht. In de beken zijn ook forellen, Spaanse kikkers en marmersalamanders. Andere reptielen zijn bijvoorbeeld wipneusadder, gladde slang en Spaanse smaragdhagedis. De wolven hebben voldoende prooi dus vormen geen al te grote bedreiging voor de veestapel. Edelherten, reeën, zwijnen, dassen, woelratten en Baskische woelmuizen kunnen allemaal op het menu staan. Andere jagers zijn steenarend, oehoe, rode en zwarte wouw, sperwer, havikarend en blauw kiekendief. Kleinere vogelsoorten als rode rotslijster, waterpieper, westelijke blonde tappuit en westelijke orpheusgrasmus zijn te zien.

Er zijn zowel loofbossen met bergeik, steeneik en tamme kastjes als naaldbossen met zeeden, grove den en lariks. Smalbladige essen, wilgen zwarte populier, elzen, hazelaar wilde lijsterbes zijn lang riviertjes te vinden. In struikgewassen of graslanden zijn soorten als dwerggaspeldoorn, paradijslelie, Spaanse marjolein, tong orchis en cisteroos aanwezig. De vele bloemen in het voorjaar trekken vlindersoorten als In het park zitten ook veel vlinders zoals morgenrood braamparelmoervlinder en akkerparelmoervlinder aan.