Vakantiehuizen Natuurpark Saja-Besaya

Gelegen in Cantabrië met een oppervlakte van 24.500 hectare ligt het natuurpark Saja- Besaya. De naam is herleid van het feit dat het gebied tussen te stroomgebieden van de Saja en de Besaya ligt. Uitgeroepen in 1988 is het hele gebied gebaseerd op het Saja jachtreservaat, en bijna geheel bedekt met openbare bossen. 
Lees meer over vakantiehuizen in Natuurpark Saja-Besaya
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Gelegen in Cantabrië met een oppervlakte van 24.500 hectare ligt het natuurpark Saja- Besaya. De naam is herleid van het feit dat het gebied tussen te stroomgebieden van de Saja en de Besaya ligt. Uitgeroepen in 1988 is het hele gebied gebaseerd op het Saja jachtreservaat, en bijna geheel bedekt met openbare bossen.

In het gebied is goed te werking van het water te zien, diepe valleien zijn weggesleten en er zijn vele kleinere riviertjes die het gebied doorkruisen. Doordat het gebied tussen de 200 en 2061 meter ligt is er een grote diversiteit aan ecosystemen. De hoogste piek van het park is de Peña IJAN met 2084 meter. Doordat het oorspronkelijke park kleiner was is de uitbreiding ingedeeld in toepassingsgebieden, zo zijn er gebieden voor bosbouw, recreatie, landbouw en veeteelt. Een inheems runder ras is hierdoor weer op de agenda gekomen om te zorgen dat de cultuurhistorie van het gebied niet verloren gaat. Het oude dorpje, Barcena Mayor, waar voornamelijk nog oude mensen wonen laat zeer mooi de architectuur zien die kenmerkend is voor bergdorpjes.

Flora en fauna

Bossen bestrijken het grootste gedeelte van het gebied maar er zijn ook graslanden en struikgewassen. Lager gelegen bevinden zich voornamelijk de eiken en beuken bossen terwijl hoger in de bergen lijsterbessen en berken meer frequent zijn.

Herten waren uit het gebied verdwenen maar in 1949 geherintroduceerd. Nu zijn ze weer volop aanwezig en vele komen in het najaar naar de burlende herten kijken. Ook zijn er wilde zwijnen, reeën, otters en in het zuiden de bruine beer. Wolven komen is het park met een robuuste populatie voor waardoor er een kans is dat u er in de verte eentje kunt zien. In de bossen zitten ook vogelsoorten als de middelste bonte specht, bosuil, wespendief, zwarte specht en draaihals. Iets verder de berg op komen soorten voor als de bergfluiter, alpenkauw, slangenarend en rotszwaluw.