Vakantiehuizen Natuurpark Santoña Victoria and Joyel Marshes

Gelegen in het noorden van Spanje ligt het bijna 40 km2 grote moerasgebied, in 1992 uitgeroepen tot natuur reservaat. De delta van de Ason rivier en de zoutwater moerassen van Victoria en Joyel. Het moeras gebied is een van de belangrijkste plekken voor trekvogels in noord Spanje.
Lees meer over vakantiehuizen in Natuurpark Santoña Victoria and Joyel Marshes
Lees meer over:

Gelegen in het noorden van Spanje ligt het bijna 40 km2 grote moerasgebied, in 1992 uitgeroepen tot natuur reservaat. De delta van de Ason rivier en de zoutwater moerassen van Victoria en Joyel. Het moeras gebied is een van de belangrijkste plekken voor trekvogels in noord Spanje.

Het gebied heeft tot de eerste milieu veroordeling van Spanje. Het gebied liep het risico te verdrogen door landwinning, maar ook het uitdiepen van de haven en het storten van stads/industrieel afvalwater. Met 13 habitats, 20.000 vogels en ook voor maritieme soorten van onschatbare ecologische waarde werd er gevochten om het gebied te beschermen. Nog voor de EU een oordeel had uitgesproken in 93 had het jaar daarvoor de Spaanse overheid het al als een beschermd gebied aangewezen. Doordat de lokale bevolking ook economische groei nodig had is niet alles stopgezet. De sardien en ansjovis conserven fabrieken hebben een sterke aanwezigheid in het gebied.

Flora en fauna

Voor meer dan 120 watervogels is het een belangrijk gebied in hun migratie. Aan de noordkant van Spanje zijn weinig van deze gebieden om vogels een rustplaats te bieden. Zo zijn er grutto’s, kleine zilverreiger, visarenden, blauwe reigers, sneeuwgors, eidereend en lepelaars. In de winter komen zee-eenden, duikers en grote zaagbekken voor. Ook zijn er vele meeuwen, strandlopers en ganzen in de winter. Doordat veel zeeleven een veilig plek zoek zijn de ondiepe wateren de ideale plek voor kleine soorten of voor vissen om te paaien zoals brasem, bot en paling. Dit trekt op zijn beurt weer vele vogels aan die zich te goed doen om de migratie naar het noorden weer te kunnen voltooien.

Iets verder in de duinen, graslanden en struwelen zijn ook nog andere dieren dan vogels te zien. Zo zijn er zwijnen, reeën en de rode lynx. In het Engels heet deze katachtige bobcat omdat hij een kort staartje heeft. Hij jaagt vooral op hazen, konijnen, muizen en vogels. Als voedsel schaars is zal hij aas eten en zelfs proberen een ree te pakken.