Vakantiehuizen Natuurpark Somiedo

Bijna 400 km2 natuur park gelegen in de provincie Asturias in het Noorden van Spanje. Het park bestrijkt de gehele gemeente Somiedo en het Somiedo meer is zelfs tot een natuurmonument uitgeroepen. 

Lees meer over vakantiehuizen in Natuurpark Somiedo

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Bijna 400 km2 natuur park gelegen in de provincie Asturias in het Noorden van Spanje. Het park bestrijkt de gehele gemeente Somiedo en het Somiedo meer is zelfs tot een natuurmonument uitgeroepen.

In 1988 is dit deel van de Cantabrische bergen uitgeroepen tot natuurpark en in 2000 tot biosfeer reservaat door Unesco. Vochtig Iberië wordt het gebied ook wel genoemd wegens het klimaat. Met milde winters, koele zomers, hoge luchtvochtigheid, veel wolken en regelmatige regenval, is dit niet raar. Dit klimaat zorgt echter wel voor een rijke flora en fauna. Het park heeft 5 valleien waar niet alleen bossen maar ook weilanden en graslanden liggen.

Flora en fauna

Van de 180 gewervelden zijn de bekendste soorten de Cantabrische beer en de auerhoen, maar ook wolven en otters komen voor in het park naast het gebruikelijke wild voor. Dit park wordt door de grootse vrije populatie beren bewoond, en word wel eens Yellowstone van Spanje genoemd. De Cantabrische beer, ofwel Eurasiatsche bruine beer, is door menselijke invloeden gereduceerd tot twee populaties in noordelijk Spanje, in dit gebied van ongeveer 100 beren, de ander ongeveer 25. Er wordt gewerkt aan een corridor om de twee populatie beter met elkaar te verbinden. Ook al is het een bedreigd diersoort en is doden ervan illegaal gaat er geen jaar voorbij zonder dat een beer door mensen overlijdt, meestal met geweer maar soms ook vergiftige prooi.

De Canabrische auerhoen populatie gaat erg achteruit maar er zijn projecten opgezet om het behoud en herstel van de populatie te bevorderen. Andere vogels in het gebied zijn waterspreeuw, paapje, grauwe klauwier, geelgors en rietzanger.

Door het vochtige klimaat bestaan bossen voornamelijk uit beuken maar ook verschillende eikensoorten waaronder de steeneiken en de Pyrenese eik, berken en elzen. Bossen hebben dichte ondergroei met bijvoorbeeld berendruif. Ook komen gele en blauwe akonieten voor, anemonen en de Centaurium Somedanum, kenmerkend voor dit park.