Vakantiehuizen Noordvaarder

De Noordvaarder is een natuurgebied van 650 hectare in het westen van Terschelling. Met vochtige duinvalleien, pioniersvegetaties, zandplaten en stuivende duinen is het een divers gebied waar vele verschillende planten en dieren voorkomen.
 
Lees meer over vakantiehuizen in Noordvaarder
Lees meer over:

De Noordvaarder is een natuurgebied van 650 hectare in het westen van Terschelling. Met vochtige duinvalleien, pioniersvegetaties, zandplaten en stuivende duinen is het een divers gebied waar vele verschillende planten en dieren voorkomen.

De Noordvaarder was een zandplaat ten westen van Terschelling, gescheiden door het Westerboomgat. De zandplaat verschoof langzaam naar het oosten en verzande in de negentiende eeuw het Westerboomgat. Vanaf dat moment was het onderdeel geworden van Terschelling. Sinds 1924 is het in handen van Staatsbosbeheer. De Noordvaarder is onderdeel van in 2009 uitgeroepen door UNESCO als werelderfgoed, dit door de rol het speelt als rust en broedplaats voor vogels. Tot 1996 werd het door defensie als oefenterrein gebruikt maar nu is de rust herteld. Eens per jaar maar wordt het nog druk bezocht tijdens het Oeral festival omdat er dan activiteiten plaats kunnen nemen. Er zijn geen vogel kijkhutten in het gebied maar het is goed te overzien vanaf het uitkijkpunt bij paal 8.

Flora en fauna

In het gebied de Noordvaarder is de hele successie van vegetatietypes te volgen. Van pioniersvegetaties aan de kust tot bossen meer land inwaarts. In het begin zijn er pioniersvegetaties met soorten als zeekraal, zilte rus en zandzegge. Wat later komen soorten als geelhartje, knopbies en parnassia voor. Het einde van de successie is te zien als de kruipwilgen langzaam overgaan in berkenbos. In de vochtige duinvalleien is een van de grootste populaties van de groenknolorchis te vinden maar iets verder land inwaarts ook de moeraswespenorchis, vleeskleurige orchis en met iets meer geluk ook de welriekende nachtorchis.

Er zijn wel 50 paar broedende bruine kiekendief en ook nog 35 paar blauwe kiekendief. Overdag wordt er ook gejaagd door de velduil die in Nederland ernstig bedreigd is maar internationaal niet. Het is een grondbroeder die van ruigere open vlaktes houdt. Verder broeden er soorten als de wulp, bontbekplevier en kluut. Ook zijn het paapje, sneeuwgors en het bokje waargenomen.