Vakantiehuizen Pointe du Raz

De Pointe du Raz is een van de meest westelijke uitlopers van het vasteland van Bretagne. Vanaf de plaats Pont-Croix, versmalt de landtong in westelijke richting steeds verder totdat hij uitloopt in een rotsachtig en woest uitsteeksel in de Atlantische oceaan. De Pointe du Raz biedt dan ook een fraai landschap, met duinen, struikgewassen en rotskusten.

Lees meer over vakantiehuizen in Pointe du Raz

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

De Pointe du Raz is een van de meest westelijke uitlopers van het vasteland van Bretagne. Vanaf de plaats Pont-Croix, versmalt de landtong in westelijke richting steeds verder totdat hij uitloopt in een rotsachtig en woest uitsteeksel in de Atlantische oceaan. De Pointe du Raz biedt dan ook een fraai landschap, met duinen, struikgewassen en rotskusten.

Verraderlijke kaap

Tegenwoordig is la Pointe du Raz vooral een prachtig natuurgebied om te bezichtigen. Vroeger stond deze plaats echter bekend als een zeer gevaarlijke vaarrout. Dit wordt duidelijk wanneer u de wandeling maakt tot het uiteinde van de Pointe du Raz. Vanaf hier is er een schitterend uitzicht over zee. Direct vallen de vele rotsen op, vooral in de kijkrichting van het eiland Sein, die slechts deels of enkel met hun top boven het zeewater uit steken. Ook onder water zijn er veel verborgen rotspunten en kloven. Dit maakte de route voorlangs de kust vroeger erg gevaarlijk. Nu kunt u genieten van de grillige rotskusten welke uit vele lagen bestaan. De rotsen rond la Pointe du Raz zijn goed toegankelijk gemaakt. Andere delen van de bijzondere rotsachtige kusten zijn echter aangesteld als beschermd natuurreservaat, en zijn daarom slechts deels toegankelijk.

Rotsflora en –fauna

De rotskusten herbergen een typische flora en fauna. Alleen planten en dieren die aangepast zijn aan het leven op rotsachtige kusten en aan hoge zoutconcentraties kunnen bij la Pointe du Raz overleven. Direct achter de rotskusten liggen echter kalkrijke graslanden. Hier komen veel meer soorten planten voor, waaronder ijzerhard, wondklaver en de Spaanse brem. Op de rotsen en op zee zijn allerlei soorten zeevogels te zien. Kuifaalscholvers en noordse stormvogels broeden op de kaap. Bijzonder is het voorkomen van de Alpenkraai. Op zee vliegen er regelmatig zwarte zee-eenden of jan-van-genten langs. Landinwaarts is het mogelijk om bijeneters, roodborsttapuiten of sprinkhaanzangers aan te treffen.