Vakantiehuizen Rammegors

40 jaar geleden afgesloten van de Oosterschelde door de Krabbenkreekdam. In de jaren erna heeft zich een 145 hectare zoetwatergebied ontwikkeld. Na tien jaar was het al erkend als belangrijk natuurreservaat maar dat kon de recente ontwikkelingen niet tegenhouden. Toen de stichting Het Nieuwe Atlantis de rechtszaak verloor mocht Rijkswaterstaat doorgaan met het plan om een doorgang in de dam te maken. 
Lees meer over vakantiehuizen in Rammegors
Nature project

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

40 jaar geleden afgesloten van de Oosterschelde door de Krabbenkreekdam. In de jaren erna heeft zich een 145 hectare zoetwatergebied ontwikkeld. Na tien jaar was het al erkend als belangrijk natuurreservaat maar dat kon de recente ontwikkelingen niet tegenhouden. Toen de stichting Het Nieuwe Atlantis de rechtszaak verloor mocht Rijkswaterstaat doorgaan met het plan om een doorgang in de dam te maken.

Nadat de stichting De schorren, slikken en zandplaten in de Oosterschelde worden door de zandhonger steeds kleiner en om dit landschapstype te behouden wordt de Rammegors weer te verbonden met de Oosterschelde zodat er een getijdengebied met schorren en slikken ontstaat. Begin 2013 is er een doorgang genaakt in de dam dus vanaf dat moment is het mogelijk om de transitie van het gebied te volgen van zoet naar zout. In 2015 hoopt men het project af te hebben en al grotendeels natuurlijke vegetatie te hebben.

Flora en fauna

Het wordt een getijdengebied met de vegetatie die daarbij hoort. Dit houdt in dat het grootste gedeelte van de huidige flora en fauna zal verdwijnen en er zout watervegetatie terug komt. Zout watervegetatie is veel soortenarmer dan die van zoet water en bestaat uit soorten als zeekraal, lamsoor en Engels slijkgras. Om het natuurlijk mogelijk te maken worden bomen en struiken al gekapt zodat deze niet nog jaren boven het water uitsteken. U zult langzaam de zoet watersoorten zien verdwijnen en de successie van zoute soorten waarnemen.

Grotere beesten als reeën en vogels die nu in het gebied leven kunnen makkelijk naar een ander gebied trekken waar nog wel voedsel te vinden is. Voor soorten die niet grote afstanden afleggen zoals insecten wordt het moeilijker om te emigreren.

Vanuit vogelkijkhut de Steltkluut zult u de vogelsoorten zien veranderen van kemphaan, baardmannetje en roerdomp naar steltlopers, meeuwen en sternen. Nu kunt u nog over het wandelpad lopen en in de vlierstruwelen de blauwborst of de ransuil zien.