Vakantiehuizen Regionaal natuurpark Périgord-Limousin

Het glooiende landschap met afwisseld bossen en wieden zijn iconisch voor het park. Het 180.000 hectare aan natuurpark van Périgord-Limousin heeft een keur aan landschaptypes door het verschil in hoogte, van 85 meter boven zeeniveau in het Noorden tot 556 meter in het zuidoosten van het  park. De streek heeft een rijke historie, die naast vele boerderijen, kloosters en kastelen ook nog sporen laat zien van prehistorische bewoning. Dolmen, hunnebedachtige bouwwerken sieren het landschap en grotten met prehistorische tekenen zijn er redelijk talrijk. 
Lees meer over vakantiehuizen in Regionaal natuurpark Périgord-Limousin

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het glooiende landschap met afwisseld bossen en wieden zijn iconisch voor het park. Het 180.000 hectare aan natuurpark van Périgord-Limousin heeft een keur aan landschaptypes door het verschil in hoogte, van 85 meter boven zeeniveau in het Noorden tot 556 meter in het zuidoosten van het park. De streek heeft een rijke historie, die naast vele boerderijen, kloosters en kastelen ook nog sporen laat zien van prehistorische bewoning. Dolmen, hunnebedachtige bouwwerken sieren het landschap en grotten met prehistorische tekenen zijn er redelijk talrijk.

In het laagland van het park vormen veengebieden moerassen het toonbeeld van het landschap die afgewisseld worden door rivieren die het land draineren, waarlangs weiden en kastanje- eikenbossen groeien en in de ondergroei een aan de randen, sleedoorn, hazelaars, en mispels. In het zuidelijk deel wordt het landschap gedomineerd door drogere biotopen zoals heide en droge graslanden. Hier kunt u ook vennen en meertjes tegenkomen en

Flora en fauna
Deze diversiteit aan biotopen resulteert in een gevarieerde flora. Zo komen er 25 verschillende soorten orchideeën voor in het park, met name op de vochtige weiden in het noorden van het park. Onder deze orchideeën komen soorten voor zoals de gevlekte orchis, de wespenorchis, wanenorchis en de groene nachtorchis. Daarnaast kunt u op deze weiden bloemen bewonderen van het gentiaantje, klaprozen en in de moerassen en vennen, de vleesetende ronde zonnedauw en paardenstaarten.

Paddenstoelen zijn zeer talrijke in het park waaronder u soorten tegen kunt komen van de taxa agaricus, boleten, craterellus en truffels. Het park heeft ongeveer 40 verschillende soorten zoogdieren. Waaronder de mysterieuze boommarter en genetkat, wezels en in de vochtige delen, kunt u de sporen aantreffen van de Europese otter en verder een vos die aan het jagen is op konijnen. In de bosrand kunt u op zoek naar de hazelmuis die bolvoprmige nesten bouwen in de struwelen langs de bosranden. In de bossen kunt u in de schemer reeën en wilde ziwijnen aantreffen en in de herfst het burlen van de edelherten horen. Daarnaast herbergt het park 12 soorten vleermuizen waaronder de mopsvleermuis en de baardvleermuis.

Vogels zijn er ruim vertegenwoordigt met 110 verschillende soorten. Zo kunt u er genieten van de kraanvogeltrek, en het gezang van de nachtegaal. In de cultuurhagen en weilanden en bosranden kunt u ook de hop, patrijzen en de bijzondere klapekster zien. De bossen en moerassen geven onderdak aan tal van roofvogels zoals zwarte wouw, haviken, blauwe kiekendief en nachtelijke jagers zoals kerkuilen velduiltjes. De zwarte specht kunt u horen roffelen in het bos. Onder de 12 reptielen soorten kunt u de bijzondere muurhagedis spotten evenals de gevaarlijke aspisadder. De marmersalamander en de geelbuikvuursalamander zijn ook bijzondere soorten die in het park voorkomen en in het voorjaar kunt u er de roep van de boomkikker horen in de braamstruwelen.