Vakantiehuizen Regionaal Park Brenne

Het natuurgebied Brenne heeft 1989 de status Parc naturel régional gekregen om de natuurlijke en culturele waarde van het gebied te behouden. Monniken van de abdijen Fontgombault, St.-Cyron and Meobecq hebben in de middeleeuwen veel meertjes en vijvers aangelegd om vissen te kweken. Het gebied kent daarom nu 2000 meertjes en vijvers, waardoor het een paradijs is voor water gerelateerde flora en fauna. Daarmee is het park een belangrijk ‘wetland’ welke een Ramsar en Natura 2000 status heeft gekregen. 

Lees meer over vakantiehuizen in Regionaal Park Brenne

Samen dragen we bij aan lokale natuurprojecten

Meer informatie

Lees meer over:

Het natuurgebied Brenne heeft 1989 de status Parc naturel régional gekregen om de natuurlijke en culturele waarde van het gebied te behouden. Monniken van de abdijen Fontgombault, St.-Cyron and Meobecq hebben in de middeleeuwen veel meertjes en vijvers aangelegd om vissen te kweken. Het gebied kent daarom nu 2000 meertjes en vijvers, waardoor het een paradijs is voor water gerelateerde flora en fauna. Daarmee is het park een belangrijk ‘wetland’ welke een Ramsar en Natura 2000 status heeft gekregen.

Het regionaal park heeft een grote diversiteit aan landschappen, van drassige graslanden met meertjes en vijvers, tot heidegebieden en oude eikenbossen. Omdat de oorsprong van het hedendaagse landschap bij de ontginning van het gebied is ontstaan door landbouw en visteelt, is dit terug te zien in het gebied. Deze culturele erfenis wordt nog steeds in stand gehouden.

Water, water en nog eens water

Het Regionaal Natuurpark Brenne bestaat ongeveer uit 9.000 hectare aan wateroppervlakte door de vele wateren in het gebied en heeft daarnaast nog andere biotopen zoals heide en bossen. Het is daarom een uitermate geschikt natuurterrein voor libelles, amfibieën en reptielen. Onder andere kunt u hier de bloedrode heide libel en de zeldzame mercuurwaterjuffer aantreffen. Naast de waterminnende ringslang, is het uitermate geschikt habitat voor de Europese moerasschildpad en salamanders. Het gebied herbergt niet alleen libelles, reptielen en amfibieën maar is ook een park waar 260 vogelsoorten voorkomen waarvan er 150 broedvogels zijn. Bijzonder is de majestueuze kraanvogel maar ook de grauwe klauwier en wielewaal.

Zoogdieren en bijzondere planten

De bossen bieden schuilplaatsen aan wilde zwijnen, edelherten en reeën die zijn te observeren vanuit de verschillende schuilhutten. In het cultuurlandschap is de eikelmuis een van de bijzondere soorten. De flora is uiteenlopend van moerassoorten tot soorten typerend voor blauwe graslanden zoals de spaanse ruiter en orchideeën, zoals de gevlekte wespenorchis.