Vakantiehuizen Regionaal Park Scarpe-Schelde

Het park ligt in een natuurgebied waar de rivieren de Scarpe en de Escaut, beter bekend als de Schelde, het landschap hebben gevormd. In het park ligt een gezellig stadje met goed bewaarde vestingmuren te midden van prachtige natuur. Ooit liep de Schelde dwars door de stad maar nu is deze rivier gekanaliseerd. De oude sluizen herinneren nog aan deze tijd. Wandelroutes langs de oude vestigingen zetten de toon voor een verkenningstocht in een mooie streek met veel groen en water. De terrassen die zijn begroeid met broekbossen, moerassen en vennen. Water speelt een cruciale rol in het park en het bijzondere karakter van de wetlands heeft ervoor gezorgd dat het is opgenomen in de wetland conservation register van de Ramsar conventie. 

Lees meer over vakantiehuizen in Regionaal Park Scarpe-Schelde
Lees meer over:

Het park ligt in een natuurgebied waar de rivieren de Scarpe en de Escaut, beter bekend als de Schelde, het landschap hebben gevormd. In het park ligt een gezellig stadje met goed bewaarde vestingmuren te midden van prachtige natuur. Ooit liep de Schelde dwars door de stad maar nu is deze rivier gekanaliseerd. De oude sluizen herinneren nog aan deze tijd. Wandelroutes langs de oude vestigingen zetten de toon voor een verkenningstocht in een mooie streek met veel groen en water. De terrassen die zijn begroeid met broekbossen, moerassen en vennen. Water speelt een cruciale rol in het park en het bijzondere karakter van de wetlands heeft ervoor gezorgd dat het is opgenomen in de wetland conservation register van de Ramsar conventie.

Het regionale park is rondom de rivieren de Scarpe en de Schelde gestructureerd. Terwijl de Scarpe geen rol meer speelt in de commerciële scheepsvaart is de rol rivier nu van groot belang voor toeristische activiteiten als kanovaren en voor het conserveren van de omringende wetlands waarbij overstromingen van de rivier worden toegestaan in het park . Dit leidt ertoe dat in het de kans op overstromingen buiten het park geminimaliseerd wordt. Ongeveer 25 kilometer van de Schelde stroomt door het park richting de Belgische grens. Deze rivier is nog steeds van economisch belang en is een belangrijke route voor binnenvaartschepen naar de grote haven van Antwerpen. Het water trekt een diversiteit van fauna aan.

Flora en fauna

Ongeveer een kwart van het natuurpark is bedekt met bos. Het grootste deel van het bos betsaat uit alluviale bossen met zwarte els en wilgen. Deze bossen kunnen tegen overstromingen die voortvloeien uit de rivierendynamiek die wordt toegelaten in het park. Het park beheert 400 hectare aan wetlands, waaronder meertjes, poelen, venen en natte graslanden. Dit levert een diversiteit aan planten en dieren die in deze verschillende natuurtypen hun heil vinden. De poelen zitten vol met groet snoeken en baarzen. De moerassen bieden onderdak kiekendieven en buizerds. De graslanden staan prachtig in bloei in de zomer met duizenden dotterbloemen en de bijzondere Spaanse ruiter. Typisch voor dit habitat is de rijkdom aan orchideeën waaronder de wespenorchis en de vleeskleurige orchis.

De broekbossen met knoestige elsen vormen natuurlijke nestplaatsen voor nachtelijke roofvogels waaronder de bosuil. Voor vleermuizen zijn dit ideale roestplaatsen en het water zijn rijken foerageerplaatsen. Soorten zoals de dwergvleermuis en de watervleermuis maken gebruik van dit habitat. Reeën en konijnen zult volop zien in het park. Bijzonder is de aanwezigheid van de eikelmuis en tal van marterachtigen waaronder de hermelijn en de bunzing. Voor amfibieën zoals de geelbuikschildpad en de alpenwatersalamander is dit een waar paradijs. U zult in dit drassige landschap vast en zeker de ongevaarlijke ringslang tegen het lijf lopen. De bijzondere flora biedt ook soelaas voor de prachtige koniginnepage, misschien wel de mooiste vlinder van Europa.